คุมเข้ม "บิ๊กอาย" แผงลอย ชี้อันตรายเสี่ยงตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ดวงตาของหญิงสาว

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยปัจจุบันมีผู้นิยมใส่บิ๊กอายจำนวนมาก จึงมีการควบคุมการผลิตการจำหน่ายของผู้ผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากระบุการใช้ชัดเจน รวมถึงสถานที่จัดจำหน่ายที่เหมาะสม แนะผู้ใช้เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและใบอนุญาตชัดเจน ช่วยให้ห่างไกลความเสี่ยงตาบอดได้

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ความนิยมในการใช้เลนส์สัมผัส หรือคอนแทคเลนส์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคอนแทคเลนส์แบบแก้ไขความผิดปกติทางสายตา และแฟชั่น จากที่เคยพบว่ามีปัญหาการติดเชื้อจากการใช้เลนส์ไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดอันตรายแก่ดวงตา อย.จึงยกระดับควบคุมและจัดให้เป็นเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 4 (1) พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ไปแล้วนั้น ปัจจุบันคอนแทคเลนส์ประเภทแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นแบบสี หรือบิ๊กอาย มีผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไปแล้วหลายราย เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการใช้คอนแทคเลนส์ในทางที่ ผิด โดยผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตและมีคุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนด อย.

หญิงสาวกำลังใส่คอนแทคเลนส์ นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า การยกระดับดังกล่าวจะทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพ มีการควบคุมฉลากต้องเป็นภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนใช้ได้อย่างถูกต้องตามข้อควรระวัง เพราะคอนแทคเลนส์มีหลายประเภท อาทิ ชนิด Daily หมายถึง การสวมใส่ได้ในแต่ละวัน หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง และชนิด Extended สวมใส่ได้ติดต่อกันตามระยะเวลาที่ระบุ เช่น 7 วัน ถึง 30 วัน แล้วทิ้ง แต่ไม่แนะนำให้ใส่ในขณะนอนหลับเด็ดขาด เป็นต้น ซึ่งปัญหาการติดเชื้อจนเสี่ยงทำให้เกิดตาบอดนั้น มักจะเกิดจากการใช้ผิดวิธี ดูแลรักษาไม่เหมาะสม ไม่สะอาด แนะนำว่าควรต้องได้รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์

"อย.กำลังพิจารณาควบคุมการจำหน่ายคอนแทคเลนส์เพิ่มเติม ภายหลังจากยกระดับเป็นเครื่องมือแพทย์ จะมีการออกประกาศเพิ่มเติม ให้มีการขอใบอนุญาตในการขาย เพราะพบว่ายังมีร้านจำหน่ายที่ไม่เหมาะสม เช่น แผงลอย ตลาดนัด ที่อาจเก็บผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม โดยการออกใบอนุญาตถือเป็นการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานและประเภทร้าน ที่สามารถจำหน่ายคอนแทคเลนส์ได้" นพ.ไพศาล กล่าว

ขอบคุณ... http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/35151

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 24/06/2556 เวลา 02:33:56 ดูภาพสไลด์โชว์ คุมเข้ม "บิ๊กอาย" แผงลอย ชี้อันตรายเสี่ยงตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดวงตาของหญิงสาว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยปัจจุบันมีผู้นิยมใส่บิ๊กอายจำนวนมาก จึงมีการควบคุมการผลิตการจำหน่ายของผู้ผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากระบุการใช้ชัดเจน รวมถึงสถานที่จัดจำหน่ายที่เหมาะสม แนะผู้ใช้เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและใบอนุญาตชัดเจน ช่วยให้ห่างไกลความเสี่ยงตาบอดได้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ความนิยมในการใช้เลนส์สัมผัส หรือคอนแทคเลนส์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคอนแทคเลนส์แบบแก้ไขความผิดปกติทางสายตา และแฟชั่น จากที่เคยพบว่ามีปัญหาการติดเชื้อจากการใช้เลนส์ไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดอันตรายแก่ดวงตา อย.จึงยกระดับควบคุมและจัดให้เป็นเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 4 (1) พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ไปแล้วนั้น ปัจจุบันคอนแทคเลนส์ประเภทแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นแบบสี หรือบิ๊กอาย มีผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไปแล้วหลายราย เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการใช้คอนแทคเลนส์ในทางที่ ผิด โดยผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตและมีคุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนด อย. หญิงสาวกำลังใส่คอนแทคเลนส์ นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า การยกระดับดังกล่าวจะทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพ มีการควบคุมฉลากต้องเป็นภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนใช้ได้อย่างถูกต้องตามข้อควรระวัง เพราะคอนแทคเลนส์มีหลายประเภท อาทิ ชนิด Daily หมายถึง การสวมใส่ได้ในแต่ละวัน หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง และชนิด Extended สวมใส่ได้ติดต่อกันตามระยะเวลาที่ระบุ เช่น 7 วัน ถึง 30 วัน แล้วทิ้ง แต่ไม่แนะนำให้ใส่ในขณะนอนหลับเด็ดขาด เป็นต้น ซึ่งปัญหาการติดเชื้อจนเสี่ยงทำให้เกิดตาบอดนั้น มักจะเกิดจากการใช้ผิดวิธี ดูแลรักษาไม่เหมาะสม ไม่สะอาด แนะนำว่าควรต้องได้รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ "อย.กำลังพิจารณาควบคุมการจำหน่ายคอนแทคเลนส์เพิ่มเติม ภายหลังจากยกระดับเป็นเครื่องมือแพทย์ จะมีการออกประกาศเพิ่มเติม ให้มีการขอใบอนุญาตในการขาย เพราะพบว่ายังมีร้านจำหน่ายที่ไม่เหมาะสม เช่น แผงลอย ตลาดนัด ที่อาจเก็บผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม โดยการออกใบอนุญาตถือเป็นการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานและประเภทร้าน ที่สามารถจำหน่ายคอนแทคเลนส์ได้" นพ.ไพศาล กล่าว ขอบคุณ... http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/35151

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...