ผลวิจัยเตือนคุณแม่รับ “มลพิษ” ขณะตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ “ลูกเป็นออทิสติก”

แสดงความคิดเห็น

หญิงสาวท้องแก่ อยู่ในมลภาวะที่เป็นพิษ

เอเอฟพี - สตรีมีครรภ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศสูงนั้น เสี่ยงต่อการที่บุตรจะเป็น “ออทิสติก” มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศในระดับต่ำกว่าถึงสองเท่า ผบวิจัยในสหรัฐฯเผยวันนี้(18)

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยระดับชาติครั้งแรกที่ทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณมลภาวะและความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์โดยวารสารEnvironmentalHeathPerspectives

“ผลการวิจัยชิ้นนี้ยิ่งเพิ่มความกังกลให้กับเรามากขึ้น” แอนเดรีย โรเบิร์ท ผู้เขียนรายงาน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยจากในโรงเรียนการสาธารณสุข ภาควิชาสังคมและและพฤติกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุ “ข้อมูลจากการวิจัยระบุว่า 20-60% ของสตรีมีครรภ์ที่เราทำการศึกษานั้น พวกเธออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งก่อให้เกิดมลพิษ”

ข้อมูลดังกล่าวมาจากการสอบถามพยาบาลจำนวน 116,430 ราย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1989 (พ.ศ.2532)ในการวิเคราะห์นั้น นักวิจัยได้แบ่งกลุ่มคุณแม่ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่บุตรเกิดมาเป็นออทิสติกจำนวน325คนกลุ่มที่สองคือผู้ที่บุตรเกิดมาแล้วไม่ได้มีความผิดปกติใดๆจำนวน22,000คน

ในการประเมินระดับมลภาวะที่คุณแม่ได้รับขณะตั้งครรภ์นั้น นักวิจัยได้อาศัยข้อมูลมลพิษจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม นำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้ การศึกษา และการสูบบุหรี่ในช่วงตั้งครรภ์” จากการวิเคราะห์พบว่า สตรีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับของอนุภาคดีเซลและปรอทในอากาศสูง มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นออทิสติกมากกว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตมลภาวะต่ำสุดถึง2เท่า

ในส่วนของสารพิษจำพวก ตะกั่ว แมงกานีส เมทิลลีนคลอไรด์ และโลหะผสม ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมลสารดังที่กล่าวในระดับสูง มีโอกาสที่ลูกจะเป็นออทิสติกสูงถึง 50% ออทิสติก คือความผิดปกติทางสมองที่เกิดกับเด็กประมาณ 1 ใน 88 คนในสหรัฐฯและ1ใน100คนในอังกฤษ ทีมนักวิจัยแนะนำว่า สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจวัดระดับของโลหะและมลสารต่างๆในเลือด เพื่อจะได้ทราบว่าสารพิษชนิดใดบ้างที่ทำให้ทารกเกิดมามีโอกาสป่วยเป็นออทิสติกเพิ่มขึ้น

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Around/Viewnews.aspx?NewsID=9560000073494 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 19/06/2556 เวลา 03:20:30 ดูภาพสไลด์โชว์ ผลวิจัยเตือนคุณแม่รับ “มลพิษ” ขณะตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ “ลูกเป็นออทิสติก”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หญิงสาวท้องแก่ อยู่ในมลภาวะที่เป็นพิษ เอเอฟพี - สตรีมีครรภ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศสูงนั้น เสี่ยงต่อการที่บุตรจะเป็น “ออทิสติก” มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศในระดับต่ำกว่าถึงสองเท่า ผบวิจัยในสหรัฐฯเผยวันนี้(18) ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยระดับชาติครั้งแรกที่ทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณมลภาวะและความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์โดยวารสารEnvironmentalHeathPerspectives “ผลการวิจัยชิ้นนี้ยิ่งเพิ่มความกังกลให้กับเรามากขึ้น” แอนเดรีย โรเบิร์ท ผู้เขียนรายงาน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยจากในโรงเรียนการสาธารณสุข ภาควิชาสังคมและและพฤติกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุ “ข้อมูลจากการวิจัยระบุว่า 20-60% ของสตรีมีครรภ์ที่เราทำการศึกษานั้น พวกเธออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งก่อให้เกิดมลพิษ” ข้อมูลดังกล่าวมาจากการสอบถามพยาบาลจำนวน 116,430 ราย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1989 (พ.ศ.2532)ในการวิเคราะห์นั้น นักวิจัยได้แบ่งกลุ่มคุณแม่ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่บุตรเกิดมาเป็นออทิสติกจำนวน325คนกลุ่มที่สองคือผู้ที่บุตรเกิดมาแล้วไม่ได้มีความผิดปกติใดๆจำนวน22,000คน ในการประเมินระดับมลภาวะที่คุณแม่ได้รับขณะตั้งครรภ์นั้น นักวิจัยได้อาศัยข้อมูลมลพิษจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม นำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้ การศึกษา และการสูบบุหรี่ในช่วงตั้งครรภ์” จากการวิเคราะห์พบว่า สตรีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับของอนุภาคดีเซลและปรอทในอากาศสูง มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นออทิสติกมากกว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตมลภาวะต่ำสุดถึง2เท่า ในส่วนของสารพิษจำพวก ตะกั่ว แมงกานีส เมทิลลีนคลอไรด์ และโลหะผสม ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมลสารดังที่กล่าวในระดับสูง มีโอกาสที่ลูกจะเป็นออทิสติกสูงถึง 50% ออทิสติก คือความผิดปกติทางสมองที่เกิดกับเด็กประมาณ 1 ใน 88 คนในสหรัฐฯและ1ใน100คนในอังกฤษ ทีมนักวิจัยแนะนำว่า สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจวัดระดับของโลหะและมลสารต่างๆในเลือด เพื่อจะได้ทราบว่าสารพิษชนิดใดบ้างที่ทำให้ทารกเกิดมามีโอกาสป่วยเป็นออทิสติกเพิ่มขึ้น ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Around/Viewnews.aspx?NewsID=9560000073494

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...