สปส.เพิ่มสิทธิฟอกไตเป็นอัตรา 1,500 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์

แสดงความคิดเห็น

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส)  กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.56 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สปส.ได้ปรับเพิ่มค่าฟอกไตของผู้ประกันตนที่ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุด ท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิเพิ่มค่าฟอกไตจากอัตราเดิมที่ กำหนดครั้งละ1,000 บาท/ครั้ง เพิ่มเป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาทโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสปส.ได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของระบบ ประกันสุขภาพ โดยได้บูรณาการสิทธิประโยชน์โรคไตภายใต้การดำเนินงานของ 3 กองทุนในส่วนของผู้ประกันตนที่เคยใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตกรณีผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาก่อนที่จะเข้าระบบประกันสังคมจะ ได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่

นอกจากนี้สปส.ยังได้ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติให้แก่ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องฟอกไตรายใหม่ให้ได้รับสิทธิรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการกระจายอำนาจการพิจารณาอนุมัติสิทธิให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม/จังหวัด/พื้นที่ สามารถอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนได้โดยไม่ต้องส่งหารือคณะอนุกรรมการการ แพทย์ จากสปส.หากมีข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อและได้รับการอนุมัติสิทธิฟอกไตรวดเร็วขึ้น โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายดังกล่าวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/212406

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 18/06/2556 เวลา 04:09:05 ดูภาพสไลด์โชว์ สปส.เพิ่มสิทธิฟอกไตเป็นอัตรา 1,500 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.56 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สปส.ได้ปรับเพิ่มค่าฟอกไตของผู้ประกันตนที่ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุด ท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิเพิ่มค่าฟอกไตจากอัตราเดิมที่ กำหนดครั้งละ1,000 บาท/ครั้ง เพิ่มเป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาทโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสปส.ได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของระบบ ประกันสุขภาพ โดยได้บูรณาการสิทธิประโยชน์โรคไตภายใต้การดำเนินงานของ 3 กองทุนในส่วนของผู้ประกันตนที่เคยใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตกรณีผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาก่อนที่จะเข้าระบบประกันสังคมจะ ได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ นอกจากนี้สปส.ยังได้ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติให้แก่ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องฟอกไตรายใหม่ให้ได้รับสิทธิรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการกระจายอำนาจการพิจารณาอนุมัติสิทธิให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม/จังหวัด/พื้นที่ สามารถอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนได้โดยไม่ต้องส่งหารือคณะอนุกรรมการการ แพทย์ จากสปส.หากมีข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อและได้รับการอนุมัติสิทธิฟอกไตรวดเร็วขึ้น โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายดังกล่าวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/212406

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...