"ผุสดี"เล็งผุดศูนย์"ออทิสติก"ในร.พ.

แสดงความคิดเห็น

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ขณะนี้เด็กออทิสติก หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองมีจำนวนเพิ่มขึ้น กทม.เห็นความสำคัญต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ เรื่องเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 438 แห่ง มีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนร่วมกับเด็กออทิสติก ปัจจุบันมีครูที่ผ่านการอบรมการดูแลเด็กออทิสติก จำนวน 105 คน อยู่ในโรงเรียนกทม. 105 แห่ง ซึ่งมีการบำบัดเบื้องต้นด้วย

ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์เด็กออทิสติกที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ตรวจคัดกรอง การรักษา และการทำกายภาพบำบัด ในอนาคตกทม.ต้องการสร้างศูนย์บริการให้ครบทุกร.พ.ในสังกัด ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมีน้อย จากนี้จะมอบให้สำนักการแพทย์เตรียมพร้อมในการดูแลเด็กออทิสติกที่เพิ่มมาก ขึ้น

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakV3TURZMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB4TUE9PQ== (ขนาดไฟล์: 142)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 10/06/2556 เวลา 02:58:12

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ขณะนี้เด็กออทิสติก หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองมีจำนวนเพิ่มขึ้น กทม.เห็นความสำคัญต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ เรื่องเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 438 แห่ง มีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนร่วมกับเด็กออทิสติก ปัจจุบันมีครูที่ผ่านการอบรมการดูแลเด็กออทิสติก จำนวน 105 คน อยู่ในโรงเรียนกทม. 105 แห่ง ซึ่งมีการบำบัดเบื้องต้นด้วย ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์เด็กออทิสติกที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ตรวจคัดกรอง การรักษา และการทำกายภาพบำบัด ในอนาคตกทม.ต้องการสร้างศูนย์บริการให้ครบทุกร.พ.ในสังกัด ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมีน้อย จากนี้จะมอบให้สำนักการแพทย์เตรียมพร้อมในการดูแลเด็กออทิสติกที่เพิ่มมาก ขึ้น ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakV3TURZMU5nPT0=§ionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB4TUE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...