พบวัยรุ่นอเมริกันมากถึง " 20 % " มีความผิดปกติทางจิต

แสดงความคิดเห็น

เด็กชายวัยรุ่นชาวต่างชาติ นั่งอยู่มุมห้องมืด

นักวิจัย รูธ เปโร แห่งศูนย์ศึกษาความผิดปกติแต่กำเนิดและการพัฒนาลักษณะความพิการในเด็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (ซีดีซี) เผยว่า ความผิดปกติทางจิตที่พบในเด็กอเมริกันถือเป็นความเบี่ยงเบนขั้นรุนแรงที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และ ความคิด

ความผิดปกติทางจิตนี้กลายเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญใน สหรัฐฯ เพราะมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งตัวเด็ก ครอบครัวของเด็ก รวมไปถึงชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ และทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณถึง 247,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี (ราว 7.36 ล้านล้านบาท) ในเรื่องนี้ นักวิจัยเปโรและเพื่อนร่วมทีมวิจัยเผย

นอกจากนี้ ข้อมูลเมื่อปี 2010 พบว่าการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติทางจิต กลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเยาวชนในสหรัฐฯที่มีอายุระหว่าง 12-17ปีมากเป็นอันดับที่ 2 ขณะเดียวกัน เกือบ 7 % ในเด็กอายุ 3-17 ปีในสหรัฐฯ มีปัญหาสมาธิสั้น หรือไม่เช่นนั้นก็ชอบแสดงออกมากเกินไปหรือที่เรียกว่า “ไฮเปอร์” และตามด้วย 3.5% มีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่วนราว3% มีปัญหาด้านวิตกกังวล ข้อมูลยังพบว่า 2.1% ของเด็กและเยาวชนในสหรัฐฯมีปัญหาเครียดหรือซึมเศร้า ส่วนอีก1.1% เป็นออทิสติก และ 0.2 % มีอาการกระตุกซ้ำๆของกล้ามเนื้อขณะพูดหรือทำกิจกรรมต่างๆ

ในช่วงปีที่ผ่านมา ประมาณ 4.7 % ของวัยรุ่นอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง12-17 ปี ยังมีรายงานการใช้สารเสพติด ขณะที่4.2 % มีอาการผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา และอีก2.8 % กลายเป็นผู้ที่ต้องพึ่งบุหรี่ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ผลการศึกษาชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในส่วนแนบท้ายของรายงานประจำสัปดาห์ว่า ด้วย “การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต” หรือ MMWRของซีดีซี ซึ่งมีฐานอยู่ในมลรัฐจอร์เจีย

ขอบคุณ ... http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060394 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 21/05/2556 เวลา 03:19:54 ดูภาพสไลด์โชว์ พบวัยรุ่นอเมริกันมากถึง " 20 % " มีความผิดปกติทางจิต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กชายวัยรุ่นชาวต่างชาติ นั่งอยู่มุมห้องมืด นักวิจัย รูธ เปโร แห่งศูนย์ศึกษาความผิดปกติแต่กำเนิดและการพัฒนาลักษณะความพิการในเด็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (ซีดีซี) เผยว่า ความผิดปกติทางจิตที่พบในเด็กอเมริกันถือเป็นความเบี่ยงเบนขั้นรุนแรงที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และ ความคิด ความผิดปกติทางจิตนี้กลายเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญใน สหรัฐฯ เพราะมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งตัวเด็ก ครอบครัวของเด็ก รวมไปถึงชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ และทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณถึง 247,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี (ราว 7.36 ล้านล้านบาท) ในเรื่องนี้ นักวิจัยเปโรและเพื่อนร่วมทีมวิจัยเผย นอกจากนี้ ข้อมูลเมื่อปี 2010 พบว่าการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติทางจิต กลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเยาวชนในสหรัฐฯที่มีอายุระหว่าง 12-17ปีมากเป็นอันดับที่ 2 ขณะเดียวกัน เกือบ 7 % ในเด็กอายุ 3-17 ปีในสหรัฐฯ มีปัญหาสมาธิสั้น หรือไม่เช่นนั้นก็ชอบแสดงออกมากเกินไปหรือที่เรียกว่า “ไฮเปอร์” และตามด้วย 3.5% มีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่วนราว3% มีปัญหาด้านวิตกกังวล ข้อมูลยังพบว่า 2.1% ของเด็กและเยาวชนในสหรัฐฯมีปัญหาเครียดหรือซึมเศร้า ส่วนอีก1.1% เป็นออทิสติก และ 0.2 % มีอาการกระตุกซ้ำๆของกล้ามเนื้อขณะพูดหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา ประมาณ 4.7 % ของวัยรุ่นอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง12-17 ปี ยังมีรายงานการใช้สารเสพติด ขณะที่4.2 % มีอาการผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา และอีก2.8 % กลายเป็นผู้ที่ต้องพึ่งบุหรี่ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ผลการศึกษาชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในส่วนแนบท้ายของรายงานประจำสัปดาห์ว่า ด้วย “การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต” หรือ MMWRของซีดีซี ซึ่งมีฐานอยู่ในมลรัฐจอร์เจีย ขอบคุณ ... http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060394

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...