จ้ำม่ำเสี่ยงออทิซึม

แสดงความคิดเห็น

เด็กทารกอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนัก

แค ธรีน เอเบล จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ศึกษาข้อ มูลของทารกแรกเกิด 589,114 คน จนค้นพบว่า หนูน้อยจ้ำม่ำที่มีน้ำหนักแรกเกิดเกิน 4.5 กิโลกรัมขึ้นไป มีความเสี่ยงร้อยละ 60 ที่จะเป็น "โรคออทิซึม" หรือพัฒนาการทางสมองด้านการสื่อสารบกพร่อง มากกว่าทารกที่มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ เฉลี่ยที่ 3.2 กิโลกรัม นอกจากนี้ เด็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตในระยะตัวอ่อนต่ำก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นออทิสติกมากถึงร้อยละ 63 สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของตัวอ่อนทารกในช่วงตั้งครรภ์ เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ และป้องกันความผิดปกติของเด็กในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยจากกรรมพันธุ์ และความแข็งแรงของพ่อแม่ ที่สำคัญอารมณ์ของคุณแม่ถือเป็นกุญแจหลัก ช่วยให้กระบวนการเติบโตของลูกอยู่ในภาวะปกติได้อย่างเห็นผล

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOREV5TURVMU5nPT0=§ionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE15MHdOUzB4TWc9PQ==

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 13/05/2556 เวลา 02:19:52 ดูภาพสไลด์โชว์ จ้ำม่ำเสี่ยงออทิซึม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กทารกอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนัก แค ธรีน เอเบล จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ศึกษาข้อ มูลของทารกแรกเกิด 589,114 คน จนค้นพบว่า หนูน้อยจ้ำม่ำที่มีน้ำหนักแรกเกิดเกิน 4.5 กิโลกรัมขึ้นไป มีความเสี่ยงร้อยละ 60 ที่จะเป็น "โรคออทิซึม" หรือพัฒนาการทางสมองด้านการสื่อสารบกพร่อง มากกว่าทารกที่มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ เฉลี่ยที่ 3.2 กิโลกรัม นอกจากนี้ เด็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตในระยะตัวอ่อนต่ำก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นออทิสติกมากถึงร้อยละ 63 สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของตัวอ่อนทารกในช่วงตั้งครรภ์ เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ และป้องกันความผิดปกติของเด็กในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยจากกรรมพันธุ์ และความแข็งแรงของพ่อแม่ ที่สำคัญอารมณ์ของคุณแม่ถือเป็นกุญแจหลัก ช่วยให้กระบวนการเติบโตของลูกอยู่ในภาวะปกติได้อย่างเห็นผล ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOREV5TURVMU5nPT0=§ionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE15MHdOUzB4TWc9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...