พบหญิงตั้งครรภ์ป่วยเป็นไข้หวัด ลูกในครรภ์เสียงเป็นโรคไบโพลาร์

แสดงความคิดเห็น

หญิงสาว

พบการเป็นไข้หวัดระหว่างตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กที่อยู่ในครรภ์ ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ หรืออารมณ์แปรปรวน แต่ผู้เชี่ยวชาญ แนะความเสี่ยงยังน้อย เตือนคุณสุภาพสตรีไม่ต้องกังวัลให้มาก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ค.ว่า การเป็นไข้หวัดระหว่างตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกในครรภ์ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ หรือโรคที่มีความผิดปกติของอารมณ์เป็น 2 ขั้ว หรืออารมณ์แปรปรวน ในบั้นปลายของชีวิต โดยจากผลการศึกษาของผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 814 คน ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารจิตเวช JAMA Psychiatry พบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดมีโอกาสที่ลูกในครรภ์จะป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนเพิ่ม ขึ้นกว่า 4 เท่า แม้ว่าความเสี่ยงจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่มันก็สะท้อนให้เห็นหลักฐานที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเชื่อมโยงไข้หวัดกับโรคจิตเวช อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความเสี่ยงยังแค่เล็กน้อยเท่านั้น บรรดาคุณสุภาพสตรีไม่ควรวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้

โรคไบโพลาร์ เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบนั้นรุนแรง ไม่ใช่อารมณ์ปกติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนรบกวน การทำงานของจิตใจและความสามารถด้านต่าง ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสมอง ภาวะโรคจะครอบงำบุคคลนั้น จนทำให้สูญเสียความเป็นคนเดิมไป

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/world/203259 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 10/05/2556 เวลา 03:10:38 ดูภาพสไลด์โชว์ พบหญิงตั้งครรภ์ป่วยเป็นไข้หวัด ลูกในครรภ์เสียงเป็นโรคไบโพลาร์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หญิงสาว พบการเป็นไข้หวัดระหว่างตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กที่อยู่ในครรภ์ ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ หรืออารมณ์แปรปรวน แต่ผู้เชี่ยวชาญ แนะความเสี่ยงยังน้อย เตือนคุณสุภาพสตรีไม่ต้องกังวัลให้มาก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ค.ว่า การเป็นไข้หวัดระหว่างตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกในครรภ์ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ หรือโรคที่มีความผิดปกติของอารมณ์เป็น 2 ขั้ว หรืออารมณ์แปรปรวน ในบั้นปลายของชีวิต โดยจากผลการศึกษาของผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 814 คน ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารจิตเวช JAMA Psychiatry พบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดมีโอกาสที่ลูกในครรภ์จะป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนเพิ่ม ขึ้นกว่า 4 เท่า แม้ว่าความเสี่ยงจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่มันก็สะท้อนให้เห็นหลักฐานที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเชื่อมโยงไข้หวัดกับโรคจิตเวช อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความเสี่ยงยังแค่เล็กน้อยเท่านั้น บรรดาคุณสุภาพสตรีไม่ควรวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โรคไบโพลาร์ เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบนั้นรุนแรง ไม่ใช่อารมณ์ปกติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนรบกวน การทำงานของจิตใจและความสามารถด้านต่าง ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสมอง ภาวะโรคจะครอบงำบุคคลนั้น จนทำให้สูญเสียความเป็นคนเดิมไป ขอบคุณ… http://www.dailynews.co.th/world/203259

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...