เตือนการกินลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ ตาบอด อัมพาต และเสียชีวิตได้

แสดงความคิดเห็น

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายห่วงใยต่อสุขภาพประชาชนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะจัดงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์ ดังนั้น ขอเตือนประชาชนให้ระวังและ งดรับประทานอาหารประเภทลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หากเป็นมากอาการรุนแรงถึงขั้นหูหนวกถาวร ตาบอด อัมพาตหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นห่วงประชาชน มักจะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับอาการโรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกชื่อ สเต็ปโตคอคคัส ซูอิส เชื้อจะอยู่ในโพรงจมูกและในช่องปากของหมูโดยไม่แสดงอาการ แต่จะแพร่เชื้อมาสู่คนโดยการกินหมูดิบๆ ทั้งเนื้อหมู เลือด เครื่องใน หรือสัมผัสหมูที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้เลี้ยง ผู้ชำแหละ ผู้ที่กินหมูดิบมีเชื้อเข้าไป หลังได้รับเชื้อ 1-3 วัน จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน เวียนศีรษะ บางรายอาจมีอาการหนัก ชักกระตุก เป็นอัมพาต มีอาการอักเสบที่เยื่อหุ้มหัวใจ ที่ปอด สายตาพร่ามัว หากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ 20-30 และหากได้รับการรักษาช้าจะมีโอกาสหูหนวกสูงถึงร้อยละ 50-80 หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะหลังกินหมูดิบใน 3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน และแจ้งประวัติการกินหมูดิบด้วย หากได้รับการรักษาเร็วจะลดการเป็นหูหนวก ตาบอดหรือเสียชีวิตได้ การป้องกันที่ดีที่สุดคือ หากจะกินลาบหลู้ หรืออาหารทุกอย่างต้องปรุงให้สุกเท่านั้น ผู้ที่สัมผัสหมูต้องสวมถุงมือยาง ใส่รองเท้าบู๊ธ และล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสหมูทุกครั้งอีกด้วย

ขอบคุณ... http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130410142046

ที่มา: สวท.เชียงรายออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 11/04/2556 เวลา 05:00:01

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายห่วงใยต่อสุขภาพประชาชนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะจัดงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์ ดังนั้น ขอเตือนประชาชนให้ระวังและ งดรับประทานอาหารประเภทลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หากเป็นมากอาการรุนแรงถึงขั้นหูหนวกถาวร ตาบอด อัมพาตหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นห่วงประชาชน มักจะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับอาการโรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกชื่อ สเต็ปโตคอคคัส ซูอิส เชื้อจะอยู่ในโพรงจมูกและในช่องปากของหมูโดยไม่แสดงอาการ แต่จะแพร่เชื้อมาสู่คนโดยการกินหมูดิบๆ ทั้งเนื้อหมู เลือด เครื่องใน หรือสัมผัสหมูที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้เลี้ยง ผู้ชำแหละ ผู้ที่กินหมูดิบมีเชื้อเข้าไป หลังได้รับเชื้อ 1-3 วัน จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน เวียนศีรษะ บางรายอาจมีอาการหนัก ชักกระตุก เป็นอัมพาต มีอาการอักเสบที่เยื่อหุ้มหัวใจ ที่ปอด สายตาพร่ามัว หากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ 20-30 และหากได้รับการรักษาช้าจะมีโอกาสหูหนวกสูงถึงร้อยละ 50-80 หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะหลังกินหมูดิบใน 3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน และแจ้งประวัติการกินหมูดิบด้วย หากได้รับการรักษาเร็วจะลดการเป็นหูหนวก ตาบอดหรือเสียชีวิตได้ การป้องกันที่ดีที่สุดคือ หากจะกินลาบหลู้ หรืออาหารทุกอย่างต้องปรุงให้สุกเท่านั้น ผู้ที่สัมผัสหมูต้องสวมถุงมือยาง ใส่รองเท้าบู๊ธ และล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสหมูทุกครั้งอีกด้วย ขอบคุณ... http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130410142046

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...