กรมสุขภาพจิต พร้อมเข้าระบบ P4P เชื่อประชาชนได้ประโยชน์เข้าถึงบริการมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือ P4P (Pay for Performance) ว่า กรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดทั้ง 18 แห่ง มีความพร้อมมากที่จะนำระบบ P4P เข้ามาใช้ในการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ผันแปรไปตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้ง การสร้างความเป็นธรรมของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรูปธรรม โดยได้เตรียมการในการนำระบบ P4P เข้ามาใช้ มากว่า 1 ปีซึ่งทีมผู้ให้บริการประชาชน ทั้งแพทย์ พยาบาลและทีมสุขภาพจิตต่างยอมรับในระบบนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ให้บริการในการให้บริการ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น กล่าวคือทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย รวมถึงปริมาณและคุณภาพของงาน ซึ่งกรมฯได้นำเครื่องมือนี้มาใช้กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานตาม ยุทธศาสตร์ เช่น การเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ทำให้โรคแทรกซ้อนน้อยลง รวมทั้ง นำมากระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานเชิงรุกที่เข้าถึงพื้นที่ ขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนเกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=515142df150ba0177a000157#.UVFSojfUl9k (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 มี.ค. 56
วันที่โพสต์: 27/03/2556 เวลา 03:06:17

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือ P4P (Pay for Performance) ว่า กรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดทั้ง 18 แห่ง มีความพร้อมมากที่จะนำระบบ P4P เข้ามาใช้ในการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ผันแปรไปตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้ง การสร้างความเป็นธรรมของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรูปธรรม โดยได้เตรียมการในการนำระบบ P4P เข้ามาใช้ มากว่า 1 ปีซึ่งทีมผู้ให้บริการประชาชน ทั้งแพทย์ พยาบาลและทีมสุขภาพจิตต่างยอมรับในระบบนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ให้บริการในการให้บริการ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น กล่าวคือทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย รวมถึงปริมาณและคุณภาพของงาน ซึ่งกรมฯได้นำเครื่องมือนี้มาใช้กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานตาม ยุทธศาสตร์ เช่น การเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ทำให้โรคแทรกซ้อนน้อยลง รวมทั้ง นำมากระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานเชิงรุกที่เข้าถึงพื้นที่ ขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนเกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=515142df150ba0177a000157#.UVFSojfUl9k

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...