ผู้ป่วยจิตเวชจำนวนไม่เพิ่ม แต่การเข้าถึงยังน้อย

แสดงความคิดเห็น

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยความเครียดของคนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 2 อย่าง คือตัวผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว และในปัจจุบันสถานการณ์ของผู้ป่วยจิตเวชมีจำนวนไม่เพิ่มขึ้น ในโรคหลักๆที่รุนแรง อย่างเช่น โรคจิต โรคซึมเศร้า หรือปัญหาการฆ่าตัวตาย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ด้วยปัญหาหลายอย่าง อาทิ ตัวผู้ป่วยเองไม่มีการยอมรับสิ่งที่ตนเองเป็น คนที่ซึมเศร้าก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเจ็บป่วย ซึ่งรู้ว่าตัวเองดีว่ามีความ เซ็ง เบื่อหน่าย แต่ก็ไม่ต้องการเปิดตัวว่าตัวเองมีอาการอย่างนี้ เพราะรู้สึกอายว่าตัวเองอ่อนแอ และที่สำคัญคือ ญาติก็ไม่ยอมรับเช่นกัน ก็ทำให้การบริการเข้าถึงในส่วนของการรักษานี้ทำได้เพียง ร้อยละ 29 ซึ่งพอทิ้งไปนานๆ อาการก็จะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น และที่สำคัญในทุกวันนี้ โรคซึมเศร้าสามารถรักษาหายได้ ดังนั้น ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นคือ จำนวนคนป่วยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่การเข้าถึงบริการยังน้อยอยู่ ยิ่งโรคบางโรคที่ประชาชนไม่เข้าใจ อาทิ ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กในวัยเรียน ปัญหาที่เด็กสมาธิสั้น เด็กซนเด็กพูดไม่รู้เรื่อง และยังนิยมกิจกรรมที่มีความรุนแรง สิ่งเหล่านี้คืออาการเจ็บป่วย แต่ผู้ปกครอง และครูไม่รู้ว่านี่เป็นการเจ็บป่วย จึงไม่ได้มีการรักษา เด็กสมาธิสั้น เด็กซน เด็กไม่นิ่ง เด็กที่ไม่ยอมเรียนหนังสือ ถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถรักษาให้หายได้ และที่ผ่านมามีสถิติการมารักษาไม่ถึง 10 % และในจำนวนนี้เด็กที่มารักษา 10 คน สามารถรักษาหายได้ 8-9 คน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยังได้กล่าวถึงวิธีสังเกตเด็กที่มีปัญหาด้านนี้ คือเด็กซน ไม่รู้เรื่อง นั่งไม่นิ่งอยู่ไม่ติดเพราะเด็กสมาธิสั้น ซึ่งเมื่ออยู่ที่โรงเรียน นักเรียนไม่สนใจเรียน พอกวนเพื่อนกวนครู ครูก็เอาไปไว้หลังห้อง พอกวนอีก ครูก็เอาไปอยู่นอกห้องโดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นปัญหา ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการรณรงค์ ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องดูให้เป็นว่าเด็กเป็นโรค ไม่ใช่แค่การดื้อซนตามปกติ แต่สามารถรักษาหายได้ ซึ่งจิตแพทย์เด็กปัจจุบันก็เก่งให้ยาแล้วดีขึ้น เด็กสามารถเรียนได้ ใช้ชีวิตได้ตามปกติ พ่อแม่ก็ดีใจที่ลูกสามารถกลับมาเรียนและรู้เรื่องในบทเรียนมากขึ้น

ขอบคุณ http://www.kctv.co.th/content/7595/ผู้ป่วยจิตเวชจำนวนไม่เพิ่มแต่การเข้าถึงยังน้อย

ที่มา: KCTVออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 24/03/2556 เวลา 02:34:04

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยความเครียดของคนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 2 อย่าง คือตัวผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว และในปัจจุบันสถานการณ์ของผู้ป่วยจิตเวชมีจำนวนไม่เพิ่มขึ้น ในโรคหลักๆที่รุนแรง อย่างเช่น โรคจิต โรคซึมเศร้า หรือปัญหาการฆ่าตัวตาย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ด้วยปัญหาหลายอย่าง อาทิ ตัวผู้ป่วยเองไม่มีการยอมรับสิ่งที่ตนเองเป็น คนที่ซึมเศร้าก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเจ็บป่วย ซึ่งรู้ว่าตัวเองดีว่ามีความ เซ็ง เบื่อหน่าย แต่ก็ไม่ต้องการเปิดตัวว่าตัวเองมีอาการอย่างนี้ เพราะรู้สึกอายว่าตัวเองอ่อนแอ และที่สำคัญคือ ญาติก็ไม่ยอมรับเช่นกัน ก็ทำให้การบริการเข้าถึงในส่วนของการรักษานี้ทำได้เพียง ร้อยละ 29 ซึ่งพอทิ้งไปนานๆ อาการก็จะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น และที่สำคัญในทุกวันนี้ โรคซึมเศร้าสามารถรักษาหายได้ ดังนั้น ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นคือ จำนวนคนป่วยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่การเข้าถึงบริการยังน้อยอยู่ ยิ่งโรคบางโรคที่ประชาชนไม่เข้าใจ อาทิ ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กในวัยเรียน ปัญหาที่เด็กสมาธิสั้น เด็กซนเด็กพูดไม่รู้เรื่อง และยังนิยมกิจกรรมที่มีความรุนแรง สิ่งเหล่านี้คืออาการเจ็บป่วย แต่ผู้ปกครอง และครูไม่รู้ว่านี่เป็นการเจ็บป่วย จึงไม่ได้มีการรักษา เด็กสมาธิสั้น เด็กซน เด็กไม่นิ่ง เด็กที่ไม่ยอมเรียนหนังสือ ถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถรักษาให้หายได้ และที่ผ่านมามีสถิติการมารักษาไม่ถึง 10 % และในจำนวนนี้เด็กที่มารักษา 10 คน สามารถรักษาหายได้ 8-9 คน นอกจากนี้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยังได้กล่าวถึงวิธีสังเกตเด็กที่มีปัญหาด้านนี้ คือเด็กซน ไม่รู้เรื่อง นั่งไม่นิ่งอยู่ไม่ติดเพราะเด็กสมาธิสั้น ซึ่งเมื่ออยู่ที่โรงเรียน นักเรียนไม่สนใจเรียน พอกวนเพื่อนกวนครู ครูก็เอาไปไว้หลังห้อง พอกวนอีก ครูก็เอาไปอยู่นอกห้องโดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นปัญหา ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการรณรงค์ ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องดูให้เป็นว่าเด็กเป็นโรค ไม่ใช่แค่การดื้อซนตามปกติ แต่สามารถรักษาหายได้ ซึ่งจิตแพทย์เด็กปัจจุบันก็เก่งให้ยาแล้วดีขึ้น เด็กสามารถเรียนได้ ใช้ชีวิตได้ตามปกติ พ่อแม่ก็ดีใจที่ลูกสามารถกลับมาเรียนและรู้เรื่องในบทเรียนมากขึ้น ขอบคุณ… http://www.kctv.co.th/content/7595/ผู้ป่วยจิตเวชจำนวนไม่เพิ่มแต่การเข้าถึงยังน้อย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...