เคล็ดลับสุขภาพดี - หมั่นตรวจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกล “มะเร็ง”

แสดงความคิดเห็น

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความเสื่อมถอยของร่างกายย่อมมีเกิดขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพให้ความสำคัญกับอาหารการออกกำลังกาย การพักผ่อน รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงวัยสี่สิบปีขึ้นไปไม่ควรนิ่งนอนใจควรได้รับ การตรวจร่างกาย ตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ

ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการโรงพยาบาลพญาไท 1 ให้ความรู้แนะนำวิธีดูแลสุขภาพเพื่อหลีกไกลจากโรคมะเร็งว่า ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งในภาพรวมสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะหลายปัจจัยทั้งในเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อม รวมถึงเรื่องของพันธุกรรม ปัจจุบันพบว่ามีมะเร็งอยู่สองชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมอย่างมาก ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และเป็นมะเร็งเต้านมในอายุน้อยๆ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งที่ต้องพึงระวังช่วยให้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้ได้คงต้องมองไปถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างในเรื่องของอาหารอาหารหลายชนิดถูกระบุว่ามีโอกาสทำให้เกิดมะเร็ง อาทิ อาหารปิ้ง ย่าง อาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อน ฯลฯ จึงควรหลีกเลี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เช่นเดียวกับการตรวจร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจร่างกายประจำปี

การรักษามะเร็งแบบบูรณาการหรือ MDT Team (Multi-Disciplinary care Team) นับเป็นนวัตกรรมการบริหารทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล่าสุดโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้พัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีดังกล่าว โดยมีการวางแผนการรักษาที่ทันสมัย อีกทั้งถูกต้อง ครอบคลุม มีความเฉพาะเจาะจงกับธรรมชาติของโรคนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการดูแลรักษาแบบที่ไม่ได้ใช้ทีมวางแผนร่วมกันนับแต่แรก

การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ MDT Team ประกอบด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ และสูตินรีแพทย์ด้านโรคมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด และพยาธิแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจและวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการรักษา รังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยภาพรังสีทั้งด้วยความสามารถของแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ทีมสามารถระบุระยะของมะเร็งและการแพร่กระจายของโรคได้ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด

แพทย์รังสีรักษา จะวางแผนการรักษาทางรังสีทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษาโดยมีผลข้างเคียงจากการฉายรังสีน้อยที่สุด วิสัญญีแพทย์ แพทย์ด้านโภชนาการ นักโภชนบำบัด รวมทั้งพยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยารักษามะเร็ง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม จะร่วมกันวางแผนการรักษาและติดตามผลในแต่ละด้านอย่างครอบคลุม จึงนับเป็นอีกหนึ่งความหวัง ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามก่อนต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง แพทย์ท่านเดิมกล่าวย้ำถึงการดูแลสุขภาพตนเองทั้งเรื่องของการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการรับประทานอาหารที่

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/224/190888 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 18/03/2556 เวลา 03:03:58

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความเสื่อมถอยของร่างกายย่อมมีเกิดขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพให้ความสำคัญกับอาหารการออกกำลังกาย การพักผ่อน รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงวัยสี่สิบปีขึ้นไปไม่ควรนิ่งนอนใจควรได้รับ การตรวจร่างกาย ตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการโรงพยาบาลพญาไท 1 ให้ความรู้แนะนำวิธีดูแลสุขภาพเพื่อหลีกไกลจากโรคมะเร็งว่า ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งในภาพรวมสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะหลายปัจจัยทั้งในเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อม รวมถึงเรื่องของพันธุกรรม ปัจจุบันพบว่ามีมะเร็งอยู่สองชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมอย่างมาก ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และเป็นมะเร็งเต้านมในอายุน้อยๆ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งที่ต้องพึงระวังช่วยให้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้ได้คงต้องมองไปถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างในเรื่องของอาหารอาหารหลายชนิดถูกระบุว่ามีโอกาสทำให้เกิดมะเร็ง อาทิ อาหารปิ้ง ย่าง อาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อน ฯลฯ จึงควรหลีกเลี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เช่นเดียวกับการตรวจร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจร่างกายประจำปี การรักษามะเร็งแบบบูรณาการหรือ MDT Team (Multi-Disciplinary care Team) นับเป็นนวัตกรรมการบริหารทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล่าสุดโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้พัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีดังกล่าว โดยมีการวางแผนการรักษาที่ทันสมัย อีกทั้งถูกต้อง ครอบคลุม มีความเฉพาะเจาะจงกับธรรมชาติของโรคนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการดูแลรักษาแบบที่ไม่ได้ใช้ทีมวางแผนร่วมกันนับแต่แรก การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ MDT Team ประกอบด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ และสูตินรีแพทย์ด้านโรคมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด และพยาธิแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจและวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการรักษา รังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยภาพรังสีทั้งด้วยความสามารถของแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ทีมสามารถระบุระยะของมะเร็งและการแพร่กระจายของโรคได้ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด แพทย์รังสีรักษา จะวางแผนการรักษาทางรังสีทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษาโดยมีผลข้างเคียงจากการฉายรังสีน้อยที่สุด วิสัญญีแพทย์ แพทย์ด้านโภชนาการ นักโภชนบำบัด รวมทั้งพยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยารักษามะเร็ง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม จะร่วมกันวางแผนการรักษาและติดตามผลในแต่ละด้านอย่างครอบคลุม จึงนับเป็นอีกหนึ่งความหวัง ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามก่อนต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง แพทย์ท่านเดิมกล่าวย้ำถึงการดูแลสุขภาพตนเองทั้งเรื่องของการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการรับประทานอาหารที่ ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/224/190888

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...