กรมสุขภาพจิตระบุผู้ป่วยโรคจิตจำนวนมากไม่ยอมรับการรักษา

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศ ภายในโรงพยาบาลบริเวณส่วนรอรับยา

นครราชสีมา 15 มี.ค.-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยภายหกหภ-ลังเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยชายขนาด 120 เตียง และร่วมกิจกรรมทำบุญครอบรอบ 48 ปี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ว่า ปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยโรคจิตขณะนี้คือมีผู้ป่วยจำนวนมากในสังคมที่ไม่กล้าเข้ารับการรักษา เพราะเกรงว่าคนอื่นจะมองไม่ดี แต่หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้

ส่วนปัญหาเด็กสมาธิสั้น จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีเพียงร้อยละ 10 ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวเข้ารับการรักษา และหายมากกว่าร้อยละ 80 จึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองยอมเปิดตัวเปิดใจ นำเด็กที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง อยู่เฉยไม่ได้ เข้ารับการรักษาเพื่อจะได้หายขาดและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ แต่หากปล่อยไว้นานเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงได้ในอนาคต หรืออาจก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยกับคนอื่นทำให้เป็นอันตรายได้

ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=51430adb150ba0881b0000e6 (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 16/03/2556 เวลา 02:30:05 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมสุขภาพจิตระบุผู้ป่วยโรคจิตจำนวนมากไม่ยอมรับการรักษา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บรรยากาศ ภายในโรงพยาบาลบริเวณส่วนรอรับยา นครราชสีมา 15 มี.ค.-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยภายหกหภ-ลังเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยชายขนาด 120 เตียง และร่วมกิจกรรมทำบุญครอบรอบ 48 ปี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ว่า ปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยโรคจิตขณะนี้คือมีผู้ป่วยจำนวนมากในสังคมที่ไม่กล้าเข้ารับการรักษา เพราะเกรงว่าคนอื่นจะมองไม่ดี แต่หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ ส่วนปัญหาเด็กสมาธิสั้น จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีเพียงร้อยละ 10 ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวเข้ารับการรักษา และหายมากกว่าร้อยละ 80 จึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองยอมเปิดตัวเปิดใจ นำเด็กที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง อยู่เฉยไม่ได้ เข้ารับการรักษาเพื่อจะได้หายขาดและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ แต่หากปล่อยไว้นานเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงได้ในอนาคต หรืออาจก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยกับคนอื่นทำให้เป็นอันตรายได้ ขอบคุณ… http://www.mcot.net/site/content?id=51430adb150ba0881b0000e6

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...