เด็กออทิสติก ทำนายได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง?

แสดงความคิดเห็น

เด็กชายยืนเอาหน้าชิดกระจกใส

นอกเหนือจากสมาธิสั้นอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อน อีกหนึ่งความกังวลของคุณพ่อคุณแม่หลายคน ก็คือ ออทิสติก ที่กว่าจะแสดงอาการ ก็ต่อเมื่อลูกน้อยเจริญวัยพอสมควร อย่างน้อยก็ขวบครึ่งถึงสองขวบเป็นต้นไป คำถามก็คือ แล้วเราจะสามารถทำนายล่วงหน้าเพื่อการรักษาป้องกันได้หรือไม่

นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร (CEO) ของ Better Being Hospital ได้ระบุกลุ่มอาการออทิสติกไว้ ๓ หัวข้อใหญ่ ประกอบไปด้วย ๑.มีปัญหาในเรื่องภาษาและการสื่อสาร คนที่เป็นจะมีภาษาเป็นของตัวเอง บางทีก็เรียกว่าภาษามนุษย์ต่างดาว คนทั่วไปเห็นดอกไม้ ก็เรียกดอกไม้ แต่เขาจะเรียกเป็นอีกอย่าง คนแบบนี้จะสื่อสารกับคนรอบข้างได้ลำบาก มีโลกของเขาเอง ๒.มีปัญหาในด้านการเข้าสังคม จะมีความยากลำบากในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบๆ ข้าง มักจะอยู่กับโลกของตัวเอง ลำบากในการสื่อสารกับคนที่อยู่นอกโลกของตัวเอง และ ๓.มีปัญหาในด้านพฤติกรรม อาจจะมีการทำอะไรที่เป็นสิ่งเดิมๆ หรือมีการกระตุ้นตัวเองด้วยการกระทำแบบเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา

สำหรับคนที่เป็น อาจจะมีกลุ่มอาการเหล่านี้ครบทุกอย่าง หรือเป็นแค่บางส่วนก็ได้ แต่ถ้าไม่ครบทั้งสามข้อ ก็มักจะมีอาการแบบใดแบบหนึ่งเป็นอาการเด่นๆ โดยส่วนมาก อารมณ์ของเด็กที่เป็นออทิสติก มักจะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เวลาโกรธหรือตื่นเต้นขึ้นมา ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ อาจจะถึงขั้นทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นได้ หรือไม่เช่นนั้นก็มักจะหัวเราะหรือร้องไห้แบบไม่มีเหตุผล

ออทิสติก เกิดจากอะไร? นพ.ต่อศักดิ์ แยกแยะออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ ๑.เกิดจากพันธุกรรม กลุ่มนี้ แม้จะแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน เราสามารถที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตหรือการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับเขาได้ และ ๒.สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู อาหารการกิน พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม การฉีดวัคซีน สิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่ปัญหาทางด้านร่างกายและสุดท้ายก็เป็นปัญหาต่อการพัฒนาการทางอารมณ์

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ณ เวลานี้ ได้มีนวัตกรรมที่สามารถตรวจเพื่อทำนายล่วงหน้าได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องว่าเด็กน้อยมีแนวโน้มที่จะเป็นออทิสติกหรือไม่

“ถ้าจะตรวจตั้งแต่อยู่ในครรภ์ว่าเป็นออทิสติกหรือเปล่า คงตรวจไม่ได้” นพ.ต่อศักดิ์ กล่าว“แต่ตรวจว่ามียีนบางตัวที่อาจจะทำให้เด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการในภายหลังและนำไปสู่การเป็นออทิสติกได้ อันนี้สามารถทำได้ เราสามารถตรวจยีนบางตัว เช่น ยีนขับสารพิษ และตอนนี้ก็มีการค้นพบยีนบางตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดกลุ่มอาการออทิสติก และเมื่อตรวจได้แล้ว เราสามารถใช้ผลตรงนั้นมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้

“ที่ผ่านมา กว่าเราจะรู้ว่าเด็กเป็นออทิสติก ก็ตอนที่เขาเป็นแล้ว แต่ถ้าเรามีข้อมูลจากการตรวจตามที่ว่ามา เราสามารถจะดูแลลูกอย่างถูกวิธีได้ตั้งแต่เริ่มคลอดเลย ต้องระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องการให้นมบางชนิด หรือให้วัคซีนหรือยาบางอย่าง” นพ.ต่อศักดิ์ กล่าว…ขอบคุณข้อมูล : รายการ “Health Line สายตรงสุขภาพ” รายการที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๗.๐๐-๘.๐๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ http://www.manager.co.th/vdo (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ.๕๖)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 4/04/2556 เวลา 04:59:15 ดูภาพสไลด์โชว์ เด็กออทิสติก ทำนายได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง?

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กชายยืนเอาหน้าชิดกระจกใสนอกเหนือจากสมาธิสั้นอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อน อีกหนึ่งความกังวลของคุณพ่อคุณแม่หลายคน ก็คือ ออทิสติก ที่กว่าจะแสดงอาการ ก็ต่อเมื่อลูกน้อยเจริญวัยพอสมควร อย่างน้อยก็ขวบครึ่งถึงสองขวบเป็นต้นไป คำถามก็คือ แล้วเราจะสามารถทำนายล่วงหน้าเพื่อการรักษาป้องกันได้หรือไม่ นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร (CEO) ของ Better Being Hospital ได้ระบุกลุ่มอาการออทิสติกไว้ ๓ หัวข้อใหญ่ ประกอบไปด้วย ๑.มีปัญหาในเรื่องภาษาและการสื่อสาร คนที่เป็นจะมีภาษาเป็นของตัวเอง บางทีก็เรียกว่าภาษามนุษย์ต่างดาว คนทั่วไปเห็นดอกไม้ ก็เรียกดอกไม้ แต่เขาจะเรียกเป็นอีกอย่าง คนแบบนี้จะสื่อสารกับคนรอบข้างได้ลำบาก มีโลกของเขาเอง ๒.มีปัญหาในด้านการเข้าสังคม จะมีความยากลำบากในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบๆ ข้าง มักจะอยู่กับโลกของตัวเอง ลำบากในการสื่อสารกับคนที่อยู่นอกโลกของตัวเอง และ ๓.มีปัญหาในด้านพฤติกรรม อาจจะมีการทำอะไรที่เป็นสิ่งเดิมๆ หรือมีการกระตุ้นตัวเองด้วยการกระทำแบบเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่เป็น อาจจะมีกลุ่มอาการเหล่านี้ครบทุกอย่าง หรือเป็นแค่บางส่วนก็ได้ แต่ถ้าไม่ครบทั้งสามข้อ ก็มักจะมีอาการแบบใดแบบหนึ่งเป็นอาการเด่นๆ โดยส่วนมาก อารมณ์ของเด็กที่เป็นออทิสติก มักจะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เวลาโกรธหรือตื่นเต้นขึ้นมา ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ อาจจะถึงขั้นทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นได้ หรือไม่เช่นนั้นก็มักจะหัวเราะหรือร้องไห้แบบไม่มีเหตุผล ออทิสติก เกิดจากอะไร? นพ.ต่อศักดิ์ แยกแยะออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ ๑.เกิดจากพันธุกรรม กลุ่มนี้ แม้จะแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน เราสามารถที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตหรือการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับเขาได้ และ ๒.สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู อาหารการกิน พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม การฉีดวัคซีน สิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่ปัญหาทางด้านร่างกายและสุดท้ายก็เป็นปัญหาต่อการพัฒนาการทางอารมณ์ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ณ เวลานี้ ได้มีนวัตกรรมที่สามารถตรวจเพื่อทำนายล่วงหน้าได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องว่าเด็กน้อยมีแนวโน้มที่จะเป็นออทิสติกหรือไม่ “ถ้าจะตรวจตั้งแต่อยู่ในครรภ์ว่าเป็นออทิสติกหรือเปล่า คงตรวจไม่ได้” นพ.ต่อศักดิ์ กล่าว“แต่ตรวจว่ามียีนบางตัวที่อาจจะทำให้เด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการในภายหลังและนำไปสู่การเป็นออทิสติกได้ อันนี้สามารถทำได้ เราสามารถตรวจยีนบางตัว เช่น ยีนขับสารพิษ และตอนนี้ก็มีการค้นพบยีนบางตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดกลุ่มอาการออทิสติก และเมื่อตรวจได้แล้ว เราสามารถใช้ผลตรงนั้นมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้ “ที่ผ่านมา กว่าเราจะรู้ว่าเด็กเป็นออทิสติก ก็ตอนที่เขาเป็นแล้ว แต่ถ้าเรามีข้อมูลจากการตรวจตามที่ว่ามา เราสามารถจะดูแลลูกอย่างถูกวิธีได้ตั้งแต่เริ่มคลอดเลย ต้องระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องการให้นมบางชนิด หรือให้วัคซีนหรือยาบางอย่าง” นพ.ต่อศักดิ์ กล่าว…ขอบคุณข้อมูล : รายการ “Health Line สายตรงสุขภาพ” รายการที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๗.๐๐-๘.๐๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ http://www.manager.co.th/vdo (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ.๕๖)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...