กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ-ผู้พิการที่จังหวัดพิจิตร

กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ-ผู้พิการที่จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม ลงพื้นที่ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ให้กำลังใจ จิตอาสาเพื่อสังคมประจำท้องถิ่น และเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย เป็นกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม ลงพื้นที่ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ นางวิไลวรรณ ชูศรี สมาชิกเทศบาลตำบลหอไกร และเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ได้แก่ นางประมวล จิอู๋ นางฝาอบ บารมี นางศิริวรรณ เทียนเงิน นางไพเราะ ศรีสโคก นายมนตรี ศรีสงคราม กลุ่มจิตอาสาประจำท้องถิ่น ได้แก่ นางสมคิด วงค์พระจันทร์ นายอรุณ ศรีหร่าย นายบุญสม เยื่อมรัมย์ นายวัชริน สิงพริ้ง เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้มีรายได้น้อย สมาชิกเทศบาลตำบลหอไกร ได้ให้ข้อมูลว่า เทศบาลตำบลหอไกร ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันเยี่ยมเยียนเป็นประจำ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ให้ร่วมมือกันช่วยเหลือและเกื้อกูลแบ่งปัน ให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม

จึงได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย และได้มอบพืชสวนครัวจากการขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เป็นสัญลักษณ์ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาชิกเทศบาลตำบลหอไกร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) จิตอาสาเพื่อสังคมประจำท้องถิ่น และผู้สูงอายุ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบไป

ขอบคุณ... https://thaitabloid.com/archives/180014

ที่มา: thaitabloid.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 17/06/2567 เวลา 14:40:10 ดูภาพสไลด์โชว์ กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ-ผู้พิการที่จังหวัดพิจิตร