อบจ.นราธิวาส ขับเคลื่อนงานภายใต้ศูนย์ปันสุขชุมชน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

อบจ.นราธิวาส ขับเคลื่อนงานภายใต้ศูนย์ปันสุขชุมชน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

อบจ.นราธิวาส ขับเคลื่อนงานภายใต้ศูนย์ปันสุขชุมชน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน (ยืม) ให้กับผู้ป่วย

วันนี้ (13 มิ.ย.67) นายปารมี พิมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ซึ่งเป็นการยืมให้กับอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ ให้กับผู้ป่วย ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสมีนโยบายในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นอย่างทั่วถึง

นายปารมี พิมานแมน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การมอบครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ปันสุข และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่ห่วงผู้เจ็บป่วยในทุกพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยและ รพ.สต. ดูแลอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ตะจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด ในวันนี้ได้มอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วย 2 รายประกอบด้วย นายมะแย กูตา อายุ 72 ปี ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนายอาบูสุเพียน บินยูโซ๊ะ อายุ 29 ปี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพขึ้นต้นมะพร้าว

นายมะแย กูตา กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับอุปกรณ์ด้านการแพทย์ในครั้งนี้ ทำให้ตนเองและครอบครัวได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถกายภาพบำบัดร่างกายได้ง่ายขึ้น และหวังจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองในอนาคต

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/350170/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 14/06/2567 เวลา 10:45:07 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.นราธิวาส ขับเคลื่อนงานภายใต้ศูนย์ปันสุขชุมชน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ