วันสายใจไทย มอบถุงยังชีพคนพิการชายแดนสุรินทร์

วันสายใจไทย มอบถุงยังชีพคนพิการชายแดนสุรินทร์

“วันสายใจไทย” สภาสังคมสงเคราะห์ฯ-รพ.พนมดงรักออกหน่วย-มอบถุงยังชีพ คนพิการชายแดน สุรินทร์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล และ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได จัดกิจกรรมวันสายใจไทย 2 เมษายน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 เมษายน 2567

โดยมี นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย คุณแม่สงวน มุกดาอนันต์ (ประธานชมรมแม่ดีเด่น จ.สุรินทร์) ผู้แทนประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 5 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และคณะ, พันตรี ศิริชัยทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุรินทร์, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ

ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลร่วมกับ ชมรมช่วยเหลือสังคม และภาคีเครื่อข่าย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสายใจไทย 2 เมษายน มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร, ไข่ไก่, น้ำดื่ม, น้ำมันพืช, น้ำปลา, น้ำตาลทราย, ขนม นม และอื่นๆ) ให้แก่ ทหารผ่านศึก คนพิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบักได จำนวน 20 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ สสจ.สุรินทร์

กล่าวชื่นชมและขอบคุณ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ และคณะ ประกอบด้วย นายธนวรรธน์ ทวี และ นายธวัชชัย จิตต์เจริญ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล, นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อน ไหวสากลประจำ จ.กาฬสินธุ์, อ.ชญาภา เทียมเมฆ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ จ.บุรีรัมย์, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมช่วยเหลือสังคม ที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือคนพิการของตำบลบักได ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และเป็นชายแดนติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่พี่น้องประชาชนมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต

ขณะที่ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ สมาชิกสายใจไทย เลขที่ 12965 ได้กล่าวพบปะ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสุรินทร์ อำเภอพนมดงรัก ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ และตอบข้อซักถาม ปัญหาต่างๆ ของคนพิการที่มาร่วมในกิจกรรมอย่างอบอุ่น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา โดย แพทย์หญิงใจทิพย์ เชื่อมไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักฯ ได้นำคณะ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิรัตนเวชชานุกูล ร่วมให้บริการประชาชนด้านการรักษา พยาบาล ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และตรวจความพิการด้านต่างๆ ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลบักได เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ โดยมีประชาชนเดินทางมา ร่วมรับบริการด้านต่างๆ กว่า 100 ราย

ขอบคุณ... https://www.innnews.co.th/news/politics/news_702539/

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 เม.ย.67
วันที่โพสต์: 11/04/2567 เวลา 13:59:50 ดูภาพสไลด์โชว์ วันสายใจไทย มอบถุงยังชีพคนพิการชายแดนสุรินทร์