เงินผู้สูงอายุ-เงินคนพิการ-เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2567 เข้าวันไหน เช็กเลย

เงินผู้สูงอายุ-เงินคนพิการ-เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2567 เข้าวันไหน เช็กเลย

เงินผู้สูงอายุ-เงินคนพิการ-เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2567 เช็กวันเงินเข้า และวิธีตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่

กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนเมษายน 2567 จากกรมบัญชีกลาง ในวันพุธที่ 10 เมษายนนี้ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือกี่บาท ไปดูพร้อมๆ กัน

เงินอุดหนุนบุตร

• เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายเป็นขั้นบันได)

• ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท

• ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท

• ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท

• ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

เบี้ยผู้พิการ

• ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท

• ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ขอบคุณ... https://www.sanook.com/money/922711/ (ขนาดไฟล์: 177167)

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย. 67
วันที่โพสต์: 10/04/2567 เวลา 10:40:21 ดูภาพสไลด์โชว์ เงินผู้สูงอายุ-เงินคนพิการ-เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2567 เข้าวันไหน เช็กเลย