พม.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการ

พม.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการ

พม.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการและผู้ดูแลที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (9 เม.ย.67) นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวทิพปภา เสียมไหม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการและผู้ดูแลที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 4 ราย ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม การมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้ไว้ และกระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/Wi8yu

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย. 67
วันที่โพสต์: 10/04/2567 เวลา 10:35:39 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการ