“JUMP THAILAND HACKATHON 2024” ชวนนิสิต-นักศึกษา ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

“JUMP THAILAND HACKATHON 2024” ชวนนิสิต-นักศึกษา ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

AIS ACADEMY ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” เชิญชวนนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า AIS ACADEMY มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน การจัดโครงการนี้ถือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของ AIS ในการเคียงข้างสังคมไทยด้วยศักยภาพการเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ

ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโอกาสร่วมงานกับ AIS ในการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2567 โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jumpthailand.com หรือ https://www.facebook.com/AISJumpThailand

ขอบคุณ... https://www.techoffside.com/2024/03/jump-thailand-hackathon-2024/

ที่มา: techoffside.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 มี.ค. 67
วันที่โพสต์: 25/03/2567 เวลา 15:49:07 ดูภาพสไลด์โชว์ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” ชวนนิสิต-นักศึกษา ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ