‘อดุลย์’ นำคณะ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ให้กำลังใจเด็กออทิสติก

‘อดุลย์’ นำคณะ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ให้กำลังใจเด็กออทิสติก

‘อดุลย์’ นำคณะ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ให้กำลังใจเด็กออทิสติก พร้อมสร้างโอกาสทักษะอาชีพให้ผู้พิการ 2 ล้านกว่าคน ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่มูลนิธิออทิสติกไทย ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือบุคคลออทิสติก พร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็ก ให้คำแนะนำ และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกภายใต้การดูแลของมูลนิธิออทิสติกไทย โดยมี นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ตนและคณะเดินทางมารับฟังการดำเนินงานของมูลนิธิ ตลอดจนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือบุคคลออทิสติก พร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็ก ให้คำแนะนำ และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกภายใต้การดูแลของมูลนิธิออทิสติกไทย ทั้งนี้พบว่า ปัจจุบันมีผู้พิการอยู่ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งผู้พิการเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลพยายามทำให้คนกลุ่มนี้ไม่เป็นภาระทางสังคม โดยการหางานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนกลุ่มนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อให้โอกาส ให้เกียรติ และให้กำลังใจ ดึงศักยภาพและพลังของผู้พิการมาใช้ประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้ ต้องทำให้เด็กออทิสติกปรับตัวได้ในสังคม มีอาชีพ เพื่อเลี้ยงตัวเองได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างอาชีพให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง ที่สำคัญสถานที่เรียนต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างบรรยากาศให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ รวมทั้งการหางานทำรองรับส่งต่อเมื่อเขากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านและสังคมต่อไป

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของมูลนิธิฯ ได้แก่ ฐานการเตรียมความพร้อม IREACH CENTER คอมพิวเตอร์พื้นฐานและคอมพิวเตอร์กราฟิคดีไซน์ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ เบเกอรี่ ร้านกาแฟ ฟอร์ ออล คอฟฟี่ ดนตรีไทย ศิลปะ และ ARTSTORY Creative Hub

ด้านนายชูศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพนั้น ปัจจุบันมีสถานประกอบการ 16 บริษัทที่รับเด็กออทิสติกเข้าไปทำงาน นอกจากนี้ มูลนิธิออทิสติกไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดตัวร้านกาแฟ ฟอร์ ออล คอฟฟี่ โดยได้เริ่มต้นที่กระทรวงแรงงานเมื่อปี 2561 และขณะนี้ได้ขยายสาขาออกไปทั่วประเทศแล้วกว่า 57 สาขา ร้านกาแฟดังกล่าวนี้เป็นต้นแบบเพื่อคนพิการที่ได้รับการฝึกอบรมจนสามารถปรุงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ เหมือนคนปกติทั่วไปได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง ให้ทักษะฝีมือแก่ผู้พิการ เพื่อให้เขาสามารถนำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว

ขอบคุณ... https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_8149411

ที่มา: khaosod.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค. 67
วันที่โพสต์: 22/03/2567 เวลา 13:39:50 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘อดุลย์’ นำคณะ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ให้กำลังใจเด็กออทิสติก