จ.มุกดาหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

จ.มุกดาหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

จ.มุกดาหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 โดยใช้ชื่อ "แก้วมุกดาเกมส์" ในระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2567 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ใช้ชื่อ "ช่อช้างน้าวเกมส์" ในระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2567 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ณ จังหวัดจันทบุรี ใช้ชื่อ "จันท์เกมส์" ในระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2567 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ใช้ชื่อ "อัญมณีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือวางแนวทางในการทำงานของทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และเป็นที่ประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน

ทั้งนี้ ทางจังหวัดมุกดาหารคาดว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีนักกีฬาและผู้ติดตาม เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหารจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และของดีของจังหวัดมุกดาหาร และเกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/pmq5M

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 22/02/2567 เวลา 14:52:06 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.มุกดาหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49