ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกในสังคม

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัล "องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566" จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีนางสาววัชรวรรณ อัศวกาญจนา ผู้อำนวยการอาวุโส สรรหาบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งรางวัลนี้ เป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาววัชรวรรณ อัศวกาญจนา เปิดเผยว่า "หนึ่งในพันธกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือการสร้างความยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมในสังคม มีงานและมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมถึงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งธนาคารได้มีการจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม"

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3480981

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ธ.ค. 66
วันที่โพสต์: 25/12/2566 เวลา 14:19:57 ดูภาพสไลด์โชว์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566