‘สมบัติ’เตรียมผลักดันเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2 พันบาท

‘สมบัติ’เตรียมผลักดันเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2 พันบาท

‘สมบัติ’ รองหัวหน้า ปชป.ป้ายแดง ลงพื้นที่พะเยา เตรียมดันเบี้ยผู้พิการ 2 พันบาท แก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่วัดป่าแดงบุญนาค ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนกว่า 100 ชุด รวมถึงรับหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนจากตัวแทนผู้พิการใน จ.พะเยา ซึ่งเรียกร้องให้ผลักดันการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการเดือนละ 2,000 บาท ซึ่งปัจจุบันได้รับเพียง 800 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ เรียกร้องให้นายสมบัติผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานคนพิการในอัตราส่วน 10 ต่อ 100 และหากภาคเอกชนรายใดจ้างงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด ก็ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ด้วย อีกทั้งขอให้การใช้สิทธิทางกฎหมายของผู้พิการไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าว่าความในคดีอาญาของผู้พิการด้วย

ทั้งนี้ นายสมบัติ กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้พิการไปสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอน เพราะการได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเดิม ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และอาจทำให้การดำรงชีวิตของผู้พิการประสบปัญหาอย่างมาก

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/3003599/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ธ.ค. 66
วันที่โพสต์: 19/12/2566 เวลา 14:25:34 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘สมบัติ’เตรียมผลักดันเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2 พันบาท