‘วราวุธ’ ชง ของขวัญปีใหม่ เข้าครม. ผุด โรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ย ดูแลสูงวัย-คนพิการ

‘วราวุธ’ ชง ของขวัญปีใหม่ เข้าครม. ผุด โรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ย ดูแลสูงวัย-คนพิการ

‘พม.’ จ่อคลอดของขวัญปีใหม่ 8 ด้าน ทั้งโรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ย อบรมความรู้ทางการเงิน-อาชีพ พัฒนาระบบวันสต๊อปเซอร์วิส

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม ที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทาง พม.จะมีของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งหมด 8 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สำนักงานธนานุเคราะห์ฟรีดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่จำนำไม่เกิน 5,000 บาท ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ

2.อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพ จำนวน 2,200 คน

3.เรียนฟรี มีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้เยาวสตรี สตรี และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านการเสริมทักษะทางอาชีพกว่า 20 หลักสูตร โดยมุ่งเป้าฝึกอบรม 20,000 คนทั่วประเทศ

4.การเข้าถึงสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ค้นหาเด็กตกหล่น และเร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 389,727 คน

5.พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ

6.ปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย 100,000 ครัวเรือน

7.สนับสนุนการบริบาล และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผ่านกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ 9 จังหวัด 14 พื้นที่

8.โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุจำนวน 1,107 ครอบครัว

9.ตั้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ให้บริการ 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 77 จังหวัด เร่งรัดจัดการเพื่อสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบเหตุวิกฤตทางสังคมมากกว่า 2,567 ครอบครัว

10.มุ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง และราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง รวม 4,250 ครอบครัว ผ่านกลไกการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้แนวคิดบีซีจีโมเดล มุ่งสร้างรายได้ 79.8 ล้านบาท

11.สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพคนพิการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ 3 หลักสูตร ส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในชุมชน 400 ครอบครัว พัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จ (วันสต๊อปเซอร์วิส) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ 50,000 คน

“ทั้งหมดกำลังทำแผนอยู่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบ ภายในเดือนธันวาคม คาดว่าจะทันในช่วงเทศกาลปีใหม่” นายวราวุธกล่าว

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/politics/news_4314626

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ธ.ค.66
วันที่โพสต์: 4/12/2566 เวลา 15:24:49 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘วราวุธ’ ชง ของขวัญปีใหม่ เข้าครม. ผุด โรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ย ดูแลสูงวัย-คนพิการ