รัฐสภายุโรปจัดงานสัปดาห์สิทธิผู้พิการครั้งแรก

พิการรัฐสภายุโรปจัดงานสัปดาห์สิทธิผู้พิการครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนถึง 4 ธันวาคม สัปดาห์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการอภิปรายสาธารณะเพื่อให้แน่ใจว่าคนพิการทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนได้

สัปดาห์สิทธิผู้พิการซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันคนพิการสากลในวันที่ 3 ธันวาคม จะมีคณะกรรมการรัฐสภาหลายคณะลงคะแนนเสียง โต้วาที และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายด้านความพิการ

ในบรรดากิจกรรมต่างๆ มากมาย คณะกรรมการพัฒนาจะหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมในประเทศกำลังพัฒนาในวันอังคาร ในวันพุธ คณะกรรมการพิจารณาคำร้องจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ในวันพฤหัสบดี คณะกรรมการการขนส่งจะหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยว ในขณะที่คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนจะอภิปรายสิทธิของคนพิการในสถานการณ์ความขัดแย้งและหลังความขัดแย้ง

คณะกรรมการการจ้างงานและกิจการสังคมจะจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรผู้ทุพพลภาพแห่งยุโรปและบัตรจอดรถแห่งยุโรป ในบ่ายวันพุธ จะมีการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศในหัวข้อ "การปฏิบัติที่เป็นอันตรายในสหภาพยุโรปต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีความพิการ" นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการประชุมกับสมาชิกรัฐสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนพิการในกระบวนการเลือกตั้งในวันที่ 4 ธันวาคม

สำหรับกิจกรรมต่างๆ จะมีการจัดเตรียมภาษามือไว้

ดราโกช ปิสลารูประธานคณะกรรมการการจ้างงานและกิจการสังคมกล่าวว่า “ชาวยุโรปที่มีความพิการจะต้องสามารถได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มอบให้พวกเขาภายใต้ UN CRPD และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนของพวกเขา สัปดาห์หน้า เราจะหารือเรื่องนี้กับหลายฝ่ายและกับองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ทุพพลภาพ ตามหลักการสำคัญ 'ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราหากไม่มีเรา'"

แคทริน แลงเกนซีเพนประธานเครือข่ายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) กล่าวว่า “คนพิการเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกัน และต้องได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ สัปดาห์หน้า เราจะแสดงความมุ่งมั่นของเราที่จะยุติความสามารถและการเลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการเคลื่อนย้าย สหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่เราลงนามเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ล่าสุดบ้านหลังนี้ได้ผลักดันโครงการสำคัญๆ เช่น EU Disability Card เป็นต้น เราต้องทำให้แน่ใจว่าอนาคตสามารถเข้าถึงได้ด้วยกัน”

พื้นหลัง

สัปดาห์สิทธิผู้พิการเป็นจุดศูนย์กลางประจำปีของกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้พิการทุกประเภทสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระและบูรณาการเข้ากับสังคมได้อย่างสมบูรณ์

สำนักงานรัฐสภายุโรป (ประกอบด้วยประธาน รองประธาน และผู้คุมสอบ) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปรับปรุงการทำงานภายในของ EP อย่างต่อเนื่อง รัฐสภามุ่งมั่นที่จะเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สามารถเข้าถึงได้แก่ผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น MEP พนักงาน หรือผู้มาเยือน และการใช้งานอาคารทั้งหมดโดยอิสระ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาตรการหลายอย่างได้ปรับปรุงการเข้าถึงสำหรับคนพิการ และโครงการใหม่เพื่อปรับปรุงอาคารจะต้องรับประกันการเข้าถึงเต็มรูปแบบ

การเข้าถึงแบบดิจิทัลของรัฐสภาได้รับการปรับปรุงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เอกสาร และมัลติมีเดียได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้พิการด้วย นอกจากนี้ รัฐสภายังกระตือรือร้นที่จะเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างและเป็นนายจ้างที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยการจ้างผู้พิการ รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากขึ้น ผ่านโครงการปฏิบัติการเชิงบวก

การดำเนินการเหล่านี้จะทำให้รัฐสภาทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางดิจิทัล ส่งเสริมการไม่แบ่งแยก และปฏิบัติตามพันธกรณีของตนในฐานะผู้ลงนามของ UN CPRD

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/upVMI

ที่มา: th.eureporter.co/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 29/11/2566 เวลา 13:47:42 ดูภาพสไลด์โชว์ รัฐสภายุโรปจัดงานสัปดาห์สิทธิผู้พิการครั้งแรก