ทหารพรานลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือผู้พิการชายแดนสระแก้ว

ทหารพรานลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือผู้พิการชายแดนสระแก้ว

ชาวนาขอบคุณ ทหารพรานที่ 13 ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้ว

วันที่ 26 พ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน พ.อ.กรินทร์ อุตสาหะ ผบ.ชค.ทพ.13 สั่งการให้ พ.ท.อดิศักดิ์ ดาวเรรัมย์ เสธ.ชค.ทพ.13 และ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.12 พัน 1 รอ. จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือครอบครัว นายทรัพย์ ใยสำลี อายุ 68 ปีเกษตรกร บ้านคลองยางนอก หมู่ 8 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปีนี้ได้ผลิตข้าวนาปีจำนวน 4 ไร่ เป็นเกษตรกร ที่มีฐานะยากจนรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อน

ทหารพรานลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือผู้พิการชายแดนสระแก้ว

ด้านทหารพรานที่ 13 และกองกำลังบูรพา จึงร่วมกันลงพื้นที่ ช่วยเกี่ยวข้าวในเนื้อที่กว่า 4 ไร่ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเกี่ยวข้าว มัดข้าว สีข้าว ขนข้าวเข้ายุ้ง จนเสร็จภารกิจ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ นายทรัพย์ เกษตรกร ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยเร่งด่วน และเป็นการทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวง

ทั้งนี้ ผู้นำหมู่บ้าน และนายทรัพย์ ใยสำลี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทหารพรานที่ 13 และกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จะลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากครอบครัวตนเองพิการ ไม่มีเงินที่จะจ้างเครื่องจักรกล หรือจ้างคนงานในการเก็บเกี่ยวข้าว และหากต้องเก็บเกี่ยวข้าวเองตามลำพัง จะทำให้ล่าช้า ส่งผลกระทบทำให้ข้าวแห้งกรอบ ร่วงหล่นเสียหาย จนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ จึงก็ขอขอบคุณทหารพรานที่ 13 และกองกำลังบูรพา ที่ให้ความช่วยเหลือ

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/A03FY

ที่มา: thaich8.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ย.66
วันที่โพสต์: 27/11/2566 เวลา 10:59:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ทหารพรานลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือผู้พิการชายแดนสระแก้ว