ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.หนองไทร อ.นางรอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.หนองไทร อ.นางรอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน วันนี้ (21 พ.ย.66) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายพิเชษฐ พืดขุดทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลนางรองและใกล้เคียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตชต. หน่วยทหาร ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองกราด หมู่ที่ 13 บ้านโคกเปราะหอม ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน

เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล โดยให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟู และมอบกายอุปกรณ์ บริการซ่อมแขน-ขาเทียมให้ผู้พิการ ซ่อมกายอุปกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นแล้วส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก เป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานราชการ มีการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เสื้อผ้า ให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน การให้บริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ทำหมันสุขนัขและแมว การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้คำแนะนำแรงงาน ด้านอาชีพ การช่วยเหลือทางสังคม การช่วยเหลือด้านกฎหมาย บริการให้คำปรึกษาออกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.และมอบเอกสารสิทธิ์ บริการตัดผม และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ ให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/f7hvA

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 22/11/2566 เวลา 10:16:59 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน