Tourism for All ดึงนักท่องเที่ยว 'ผู้พิการทางสายตา' ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Tourism for All ดึงนักท่องเที่ยว 'ผู้พิการทางสายตา' ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อว. บพข. สกสว. ชูผลการวิจัยการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 'Tourism for All' ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย เที่ยวเมืองไทยขึ้นเหนือล่องใต้หนุน 'เศรษฐกิจสร้างสรรค์' และยั่งยืน

สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเหนือจรดใต้ Thailand Tourism for All จำนวน 10 คน พร้อมผู้ดูแลรวม 13 คน จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณ์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผศ.อนพัทย์ หนองคู และดร.ฉัตรฉวี คงดี ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

ในโอกาสนี้ สุชาดา กล่าวว่า การเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเหนือจรดใต้ของผู้พิการทางสายตาชาวต่างชาติในครั้งนี้ เรามีผู้ประกอบการ คือ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด เป็นภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมการผู้ดำเนินวิจัยกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมุ่งให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เน้นท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว. บพข. สกสว. ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) พร้อมผลักดันตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงในตลาดยุโรปที่มีระยะเวลาพำนักนาน ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะพานักท่องเที่ยวสัมผัสกับการท่องเที่ยววิถีไทย เริ่มตั้งแต่การเดินทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และเมืองมรดกโลก จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือสู่ จ.เชียงใหม่ และพะเยา เพื่อสัมผัสวัฒนธรรม วิถีถิ่นและการต้อนรับแบบฉบับของชาวล้านนาที่บ้านดอกบัว ที่เป็นพื้นที่ไฮไลท์ ซึ่ง จ.พะเยา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มากนัก ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่น และเยี่ยมชมวัดโบราณ ล่องเรือในทะเลสาบกว้านพะเยา

หลังจากนั้นจะเดินทางไปสู่ภาคใต้ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและความงามทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของ จ.พัทลุง พร้อมประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรม เครื่องจักสานและหนังตะลุง ล่องเรือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงในท้องถิ่น ก่อนจะปิดท้ายการผจญภัยอย่างผ่อนคลาย บนชายหาดที่สวยงามของเกาะสุกร

ขณะที่ นิธิ สืบพงษ์สังข์ ผู้ประกอบการ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด เผยว่า จุดขายที่โดดเด่นที่สุดในตลาด Responsible Tourism คือ ความเป็นไทย (Thainess) ด้วยไมตรีจิตและอัธยาศัยที่ดีงาม ล้วนเป็น Soft Power ที่เสริมสร้างให้ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการบริการ (Hospitality) การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่การเจรจาธุรกิจในงาน World Travel Market (WTM) 2016 ณ กรุงลอนดอน

โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำให้เยาวชนผู้พิการทางสายตาเดินทางออกนอกยุโรปเป็นครั้งแรก ภายใต้มูลนิธิ VICTA (Visually Impaired Children Taking Action (UK" ที่ดำเนินการโดยบริษัท Seable Holidays ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด ประเทศไทย

และสำหรับความพิเศษในปีนี้ คือ นอกจากการได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาจากยุโรป (อังกฤษและสโลวีเนีย) แล้วยังได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การบอกเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจในการมาเยือนประเทศไทย

“เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นกระตุ้นการพัฒนาสังคมและให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น บ้านดอกบัว จ.พะเยา และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติใน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในโปรแกรมที่ได้รับรางวัล "กินรี" หรือ รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสู่โลกแห่งการท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไป ที่จะส่งเสริมความยั่งยืนและประโยชน์สำหรับทุกคนเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด” นิธิ กล่าวเสริม

การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างอบอุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการนำผลผลิตจากการวิจัยของแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ได้แก่ ผ้าพันคอที่มีการนำเครื่องแต่งกายของละครชาตรี เทริด กรองคอ สังวาล ปั้นเหน่ง มาลดทอนรายละเอียดเป็นลวดลายผ้าพันคออย่างสวยงาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมี Welcome Dinner โดย อว. สกสว. และบพข. พร้อมมอบกางเกงลายช้าง ยาหม่องไทย ถุงผ้า สกสว. เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ระหว่างการเดินทางและเป็นของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีหน้าที่ในจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/travel/1099700

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 21/11/2566 เวลา 14:37:58 ดูภาพสไลด์โชว์ Tourism for All ดึงนักท่องเที่ยว 'ผู้พิการทางสายตา' ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์