จังหวัดนครพนม ประชุมอนุกรรมการฯ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ

จังหวัดนครพนม ประชุมอนุกรรมการฯ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนคระนม (ด้านบริการทางวิชาการ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2566 โดยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว (ชั้น 3) อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา ศิริวัฒนาภักดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถิติข้อมูลผู้พิการที่มีบัตรคนพิการจังหวัดนครพรม รายงานสถานการณ์เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนม ข้อสังเกตจากพนักงานตรวจการแผ่นดิน ในการพิจารณาสนับสนุนแผนหรือโครงการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดนครพนม ประจำปี 2567 การพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ประจำปี 2567

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/p3twE

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 21/09/2566 เวลา 11:36:54 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดนครพนม ประชุมอนุกรรมการฯ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ