นิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการ”ปันความรักด้วยหัวใจ” ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา

นิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการ”ปันความรักด้วยหัวใจ” ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา

นิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการ”ปันความรักด้วยหัวใจ” ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ จ.เชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำโครงการปันความรักด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยนายสมบัติ กุมลาชัย ครูประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการและให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

นิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการ”ปันความรักด้วยหัวใจ” ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา

นิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการ”ปันความรักด้วยหัวใจ” ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา

โครงการ “ปันความรักด้วยหัวใจ” นี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้รายวิชาสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ในห้องเรียนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการปรับตัวให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาได้มีการเตรียมความพร้อมของตัวเองทั้งในด้านการสื่อสาร และการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกไปเจอและใช้ชีวิตกับสังคมภายนอกหลังจบการศึกษาไปแล้ว ถือเป็นการช่วยเติมเต็มความเชื่อมั่นให้กับน้องๆ ว่าผู้คนรอบข้างพร้อมต้อนรับและมอบโอกาสให้กับพวกเขาเสมอ ผ่านกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆ นักศึกษา และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสรสิทธิ์ ธัมมารักขิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด และข้อคิดดีๆ ให้กับน้องๆ ด้วย

ด้านนางสาวธัญญาทิพย์ จั๋นสุข และนายธัญวุฒิ สาวฤทธิ์ ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากน้องๆ เป็นอย่างดี น้องๆ มีความสุขกับความรู้และกิจกรรมที่มอบให้ ซึ่งทางคณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งกำลังใจ และแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ได้มีโอกาสต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตเมตตาบริจาคเงินและสิ่งของผ่านกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะแสนา อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/ynmEa

ที่มา: bangkok-today.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 19/09/2566 เวลา 14:09:28 ดูภาพสไลด์โชว์ นิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการ”ปันความรักด้วยหัวใจ” ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา