นายกอบจ.ตรัง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

นายกอบจ.ตรัง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง อบจ.ตรัง โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ตรัง สมาชิกสภา อบจ.ตรัง หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกอบจ.ตรัง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

นายบุ่นเล้งกล่าวว่า อบจ.ตรังมีความมุ่งหวังให้ประชาชนใน จ.ตรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบจ.ตรังจึงได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรังขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงบริการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณ... https://www.77kaoded.com/news/mydear/2478939

ที่มา: 77kaoded.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 14/09/2566 เวลา 13:49:59 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกอบจ.ตรัง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ