คาวาลลิโน มอเตอร์ฯ ร่วมแบ่งปันความสุข บริจาคเงินช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียน

คาวาลลิโน มอเตอร์ฯ ร่วมแบ่งปันความสุข บริจาคเงินช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียน

คาวาลลิโน มอเตอร์ฯ ผู้นำเข้า Ferrari อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง นำโดย นันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด สมทบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ พร้อมอุดหนุนผลงานศิลปะของน้องผู้พิการมากความสามารถ และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น

บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เป็นสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการที่ยากจน และถูกทอดทิ้งภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยดำเนินงานเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมให้แก่เด็กพิการ และจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ขอบคุณ... https://new.autoinfo.co.th/online/465877/

ที่มา: new.autoinfo.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 12/09/2566 เวลา 14:16:01 ดูภาพสไลด์โชว์ คาวาลลิโน มอเตอร์ฯ ร่วมแบ่งปันความสุข บริจาคเงินช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียน