ส.พ.ค. มอบกายอุปกรณ์ชุดใหญ่ ช่วยคนพิการชายแดน "ไทย-กัมพูชา"

ส.พ.ค. มอบกายอุปกรณ์ชุดใหญ่ ช่วยคนพิการชายแดน "ไทย-กัมพูชา"

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ และกรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2566

โดยมี นายนคร ศิวิลัย นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุม อบต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ชญาภา เทียมเมฆ นายกสาขา สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ จ.บุรีรัมย์, นายณัฐพัชร์ บุญมี นายก อบต.บักได, ว่าที่ร้อยตรีสิริพงษ์ ชูชื่นบุญ ปลัดอบต.บักได และ อพม. พื้นที่ตำบลบักได ร่วมเป็นเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตัวบักได ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประชาชนในพื้นที่ แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเป็นสื่อกลางในการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและความช่วยเหลือต่างๆ จากผู้บริจาค ส่งต่อน้ำใจไปยังคนพิการทั่วโลก

ส.พ.ค. มอบกายอุปกรณ์ชุดใหญ่ ช่วยคนพิการชายแดน "ไทย-กัมพูชา"

นายนคร ศิวิลัย นายอำเภอพนมดงรัก ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่เห็นความสำคัญของคนพิการ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และเป็นชายแดนระหว่าง ประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งกล่าวยืนยันว่า อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆ ที่ได้รับจะกำชับให้ อบต.บักได ส่งต่อให้ถึงมือคนพิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค ต่อไป

สำหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของ อบต.บักได ได้รับมอบปนะกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 ถัง, ถังออกซิเจนจำนวน 3 ถัง, ไม้ค้ำสแตนเลสจำนวน 2 คู่, ไม้ค้ำ จำนวน 14 คู่, ไม้เท้าขาเดียว จำนวน 10 อัน, ไม้เท้า 3 ขา จำนวน 4 อัน, ไม้เท้านั่งได้ จำนวน 1 อัน, วีลแชร์ จำนวน 2 คัน, เครื่องช่วยเดิน จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องนวดหลัง จำนวน 1 เครื่อง และที่นอนลม จำนวน 1 อัน

ขอบคุณ... https://www.sanook.com/sport/1501945/ (ขนาดไฟล์: 355760)

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.66a
วันที่โพสต์: 12/09/2566 เวลา 11:18:58 ดูภาพสไลด์โชว์ ส.พ.ค. มอบกายอุปกรณ์ชุดใหญ่ ช่วยคนพิการชายแดน "ไทย-กัมพูชา"