กทม.จัดรวมพลคนพิการ กระตุ้นยอดลงทะเบียน Line OA “กรุงเทพฯเพื่อทุกคน” 31ส.ค.นี้

กทม.จัดรวมพลคนพิการ กระตุ้นยอดลงทะเบียน Line OA “กรุงเทพฯเพื่อทุกคน” 31ส.ค.นี้

วันที่ 4 ก.ค.66 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ได้วางแผนโครงการสนับสนุนเงินแก่กลุ่มชุมชนคนพิการ จำนวน 1 แสนคน แต่จำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มเพื่อนกับกรุงเทพมหานคร ผ่าน Line Official Account (Line OA) ที่มีชื่อว่า "กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All" ยังไม่ถึงเป้าที่ต้องการ ทั้งนี้ หากมีการแบ่งกลุ่มคนพิการเป็นหมวดหมู่ผ่านช่องทางดังกล่าว จะสามารถดูแลคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ผลักดันให้คนพิการได้เข้าร่วมกลุ่ม และมอบหมายภารกิจให้คนพิการที่เป็นอาสาสมัครกทม.ทำหน้าที่หาสมาชิก เขตละ 200 คน พร้อมตรวจสอบข้อมูลและจำนวนผู้พิการในชุมชน

สำหรับ Line OA กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน หรือ Bangkok For All มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนของคนพิการ และเพื่อให้คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสวัสดิการและบริการด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้ง เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับคนพิการ ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนเป็นเพื่อนยังไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งให้อาสาสมัครคนพิการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเขต ลงทะเบียนเพิ่มเพื่อนกับกรุงเทพมหานคร ผ่าน Line OA กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกทม. กล่าวว่า กทม.ทำงานร่วมกับองค์กรคนพิการ เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียน และฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ โดยมีแผนให้สำนักพัฒนาสังคมจัดงานรวมพลคนพิการ ทั้ง 7 สมาคม ในวันที่ 31 ส.ค.66 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง เพื่อให้คนพิการสามารถรับบัตรคนพิการได้ทันที รวมถึงสนับสนุนอาชีพ และสวัสดิการที่พึงได้รับ ที่สำคัญหวังให้คนพิการมาเพิ่มเพื่อน Line OA ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ2 พันกว่าคน กทม.ตั้งเป้าไว้กว่า 1 หมื่นคน โดยให้ผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการในการเพิ่มเพื่อนผ่าน Line OA และให้คนพิการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ กรณีคนพิการไม่มีโทรศัพท์ของตนเอง สามารถให้อาสาสมัครฯ หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการลงข้อมูลให้ หรือสมัครให้ได้ตามพิจารณาเห็นสมควร ซึ่ง กทม.ยืนยันว่า การลงทะเบียน Line OA ไม่ได้ทำให้คนพิการลำบาก แต่จะมีสิทธิสวัสดิการมากมาย

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/459444

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.66
วันที่โพสต์: 5/07/2566 เวลา 14:03:12 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.จัดรวมพลคนพิการ กระตุ้นยอดลงทะเบียน Line OA “กรุงเทพฯเพื่อทุกคน” 31ส.ค.นี้