กทม.ทำจริง สร้างความเท่าเทียมในสังคม สอบสัมภาษณ์คนพิการแล้ว

กทม.ทำจริง สร้างความเท่าเทียมในสังคม สอบสัมภาษณ์คนพิการแล้ว

เมื่อวานนี้ (25 มี.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) นำโดยนางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต

ครั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้จัดสถานที่สอบที่อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือพิเศษที่สอดคล้องกับประเภทความพิการตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัครฯ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่คนพิการและการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาเข้าสอบครบทั้ง 142 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมาแล้ว จำแนกได้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 91 ราย การได้ยิน 23 ราย การเห็น 18 ราย จิตใจ 4 ราย ออทิสติก 4 ราย การเรียนรู้ 1 ราย และความพิการทางสติปัญญา 1 ราย

สำหรับตำแหน่งที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 101 ราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 25 ราย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 14 ราย และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 ราย

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 27/03/2566 เวลา 11:50:25 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.ทำจริง สร้างความเท่าเทียมในสังคม สอบสัมภาษณ์คนพิการแล้ว