“21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก” สปสช.รณรงค์สร้างความตระหนัก ดูแลผู้ป่วย “กลุ่มอาการดาวน์”

“21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก” สปสช.รณรงค์สร้างความตระหนัก ดูแลผู้ป่วย “กลุ่มอาการดาวน์”

“21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก” สปสช. ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ร่วมดูแลผู้ป่วย “กลุ่มอาการดาวน์” สิทธิบัตรทอง 30 บาท ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและครอบครัว พร้อมสิทธิประโยชน์บริการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ สู่การวางแผนครอบครัว

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เกิดจากโครโมโซมที่มีความผิดปกติในคู่ที่ 21 เกินเป็น 3 แท่ง ผ่านการถ่ายทอดพันธุกรรม โดยเด็กที่มีภาวะกลุ่มอาการดาวน์นี้ จะมีปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้า จะมีความพิการที่เด่นชัดด้านสติปัญญา ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมาก ร่วมกับความพิการแทรกซ้อนทางร่างกายอื่น เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่อง ความผิดปกติที่ระบบลำไส้ หรือมีระบบการได้ยินที่ผิดปกติ เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษา ทำได้แต่เพียงการดูแลในระยะยาวโดยอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งจากครอบครัว สถานพยาบาล และสังคม ในด้านการรักษาพยาบาล การเลี้ยงดูตลอด จนการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์นี้ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้อย่างเดียวของความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 นี้ Down Syndrome International (DSI) จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันดาวน์ซินโดรมโลก” และมีการจัดงานวันดาวน์ซินโดรมขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในประเทศสิงคโปร์

นพ.จเด็จ กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ด้วยภาวะที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ได้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูพัฒนาการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว และให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันเพื่อช่วยให้แพทย์และครอบครัว ได้วางแผนการดูแลรักษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ รวมถึงเป็นการให้ทางเลือกแก่ผู้ปกครองในการยุติการตั้งครรภ์ บริการฝากครรภ์ภายใต้สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนบัตรทอง ยังมีบริการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม และการตรวจยืนยันธาลัสซีเมียและภาวะดาวน์ซินโดรม โดยให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ทุกลุ่มอายุ ตั้งแต่การมาฝากครรภ์ครั้งแรกหรือครั้งถัดมา

นอกจากนี้ ภายใต้สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนี้ ยังมีบริการสำหรับกลุ่มวัยเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 0-5 ปี ในการติดตามตรวจการพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาบกพร่องหรือล่าช้าได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการด้วย

“วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก สปสช. ร่วมรณรงค์ให้สาธารณะตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันขอให้หญิงไทยที่ตั้งครรภ์ทุกคนเข้ารับบริการฝากครรภ์และตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลทารกที่เกิดมา รวมถึงการวางแผนครอบครัว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw

ขอบคุณ... https://www.thecoverage.info/news/content/4695

ที่มา: thecoverage.info/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 22/03/2566 เวลา 11:17:22 ดูภาพสไลด์โชว์ “21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก” สปสช.รณรงค์สร้างความตระหนัก ดูแลผู้ป่วย “กลุ่มอาการดาวน์”