ขนส่งจังหวัดกระบี่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 4 ราย

ขนส่งจังหวัดกระบี่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 4 ราย

วันนี้ (21 มี.ค.66) นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการถนนมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ณ.สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายเสน่ห์ บัวงาม ขนส่งจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

นายเสน่ห์ บัวงาม ขนส่งจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนผู้พิการ อันเนื่องมาจากการใช้รถช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านมาตรการ การควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัย ของกรมการขนส่ง ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้นทางบกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้ประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น ได้ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นกับทุกคน

สำหรับจังหวัดกระบี่ในปีงบประมาณ 2565 มีผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย รถนั่งคนพิการแบบปรับเอนนอนได้ (ชนิดพับได้) พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และ เตียงนอนธรรมดา ชนิด 3 ไก จำนวน 1 ราย รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 1 ราย รถนั่งคนพิการธรรมดาแบบมาตรฐาน พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 ราย รถนั่งคนพิการธรรมดาแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ราย

ขอบคุณ... https://bit.ly/3LL3pRM (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 22/03/2566 เวลา 10:37:59 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 4 ราย