สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ

นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าอบรม โดยทางมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 78/17 หมู่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1588 ( ในวันและเวลาราชการ)

ขอบคุณ... https://bit.ly/3JyfZ49 (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 21/03/2566 เวลา 13:48:20 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ