น้ำใจดั่งสายน้ำ ‘นายกคล้าย’ ร่วมงานคนพิการสระบุรี มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

น้ำใจดั่งสายน้ำ ‘นายกคล้าย’ ร่วมงานคนพิการสระบุรี มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชนร่วมงานคนพิการ จ.สระบุรี ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ออกร้านอาหารกลางวัน จัดเลี้ยงคณะกรรมการสมาคมคนพิการและสมาชิก

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่โดมภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี สมาคมคนพิการ จ.สระบุรี จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรศักดิ์ สมภักดี ผอ.สำนักการช่าง อบจ.สระบุรี (ผู้แทน) นายสัญญา บุญหลง นายก อบจ.สระบุรี เป็นประธาน ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต (นายกคล้าย) ดร.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ ส.อบจ.สระบุรี นายจักรพงษ์-นางกัญารัตน์ ศิริพจนานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการ จ.สระบุรี บริษัท แอมเพอริช สโตน จำกัด โดยนายอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์ นางเบญญารัตน์ ชุณห์วสิทธิกิจ บริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด บริษัท มินเนอรี่กรุ๊ป จำกัด น.ส.สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการ จ.สระบุรี นายพัลลภ ทองแท้ ประธานชุมชนเชิงเขา 2 กลุ่มสหายสระบุรี เจ้ากหน้าที่ พมจ.สระบุรี คนพิการจาก 13 อำเภอ กว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สมาคมฯ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ โอกาสด้านการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำ ด้านกายอุปกรณ์ ด้านการศึกษา และการเข้าสู่สังคม สมาคมO ยังสร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่มีจิตอาสาไว้เพื่อ ประสานงานด้านคนพิการให้ควบคุม ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อคนพิการ จะได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนพิการออกมาร่วมกิจกรรม ออกมาสู่สังคม มาร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คนพิการ ได้เข้าถึงสิทธิและเรียนรู้การใช้สิทธิ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเรื่องต่างๆ เพื่อรายงานผลงาน งบดุล แผนงานโครงการ ปี พ.ศ. 2565

พร้อมกันนี้ ดร.ภาณุพงศ์ พร้อมภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร น้ำดื่ม และค่าพาหนะ รวมถึงออกร้านอาหารกลางวัน จัดเลี้ยง คณะกรรมการสมาคม คนพิการ และสมาชิกฯ ที่เดินทางมาร่วมงานอย่างทั่วถึง ท่ามกลางความปลื้มปิติให้กับผู้ให้ และผู้รับ ที่มีกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/2119651/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 21/03/2566 เวลา 13:39:31 ดูภาพสไลด์โชว์ น้ำใจดั่งสายน้ำ ‘นายกคล้าย’ ร่วมงานคนพิการสระบุรี มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส