Mubadala Energy จับมือ Vulcan Coalition เสริมเกราะความรู้ด้านการเงิน แก่ผู้พิการไทย

Mubadala Energy จับมือ Vulcan Coalition เสริมเกราะความรู้ด้านการเงิน แก่ผู้พิการไทย

Marketing Communication of Noburo กล่าวเสริมว่า "Noburo เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความรู้และพื้นฐานการวางแผนจัดการการเงิน เพื่อเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารทางการเงินให้ดีขึ้นได้ จึงใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการปลดหนี้แก่ผู้พิการไทยให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการเงินมากขึ้น ผ่านการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการทำภารกิจ และนำไปสู่การบริหารจัดการหนี้ในชีวิตประจำวันและการวางแผนทางการเงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด"

อกจากนี้ การจัดกิจกรรมที่ผ่านมายังได้จัดให้ผู้พิการมีการทดลองปฏิบัติงานผ่าน workshop เพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการจริง และภารกิจวิตามินการเงินตลอด 2 เดือนเต็ม รวมไปถึง Challenge Day การแข่งขัน 'ปรับหนี้ เปลี่ยนชีวิต' พิชิตเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Money save for a better life

สมาชิก : ธีรเดช โอเจริญ, วศิน ศิระฉายา ภูเบศ ทรัพยสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม ออมกันเถอะเรา

สมาชิก : อมีนา ทรงศิริ, สโรชา กิตติสิริพันธุ, รื่นฤดี ชอบผล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

หนี้ท่วมหัว เอาตัวรอด

สมาชิก : ประศม สุขแสวง, นครินทร ลาโยธี,วันชัย สิริพงศเลิศ

รางวัลพิเศษ รับเงินแก้หนี้สำหรับผู้ที่ทำภารกิจวิตามินการเงิน สำเร็จ และเข้าร่วม Challenge Day โครงการ "ปรับหนี้ เปลี่ยนชีวิต คนพิการไทย"

ทีมครุ่นคริส

สมาชิก : กนกวรรณ นาคนาม, นัฐชา บุญชู

สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษากิจกรรมเพิ่มเติม สามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage: Vulcan Coalition และดู VDO ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/iBOfyzkwhz/

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ บริษัท มูบาดาลา เอ็นเนอร์ยี่ (Mubadala Energy)

เป็นผู้สำรวจและผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติในระดับสากล โดยเป็นบริษัทในเครือของ มูบาดาลา อินเวสต์เมนต์ คอมปะนี (มูบาดาลา) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการครอบคลุม 10 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mubadalaenergy.com

เกี่ยวกับ Vulcan Coalition (วัลแคน โคอะลิชั่น)

เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยผู้พิการทุกประเภททั้งด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย ผ่าน AI Data Crowdsourcing for Disability เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมและสร้างงานที่เหมาะกับผู้พิการ ที่ต้องการแสดงความสามารถและศักยภาพที่เกิดขึ้นเฉพาะคนพิการเท่านั้น ด้วยโปรเจกต์ CSR สุดสร้างสรรค์ โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้พิการทั่วประเทศ เป็นพลังบวกขับเคลื่อนสังคมต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Vulcan Coalition หรือ https://www.vulcancoalition.org/

เกี่ยวกับ Noburo (โนบูโร) หน่วยงานที่มุ่นมั่นตั้งใจแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านการสร้างความรู้และการจัดการการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี มาออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนถาวร โดยใช้หลักความรู้คู่ทุน ในการสร้างความรู้และพื้นฐานการวางแผนจัดการการเงิน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.noburo.co

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3398698

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 20/02/2566 เวลา 11:03:27 ดูภาพสไลด์โชว์ Mubadala Energy จับมือ Vulcan Coalition เสริมเกราะความรู้ด้านการเงิน แก่ผู้พิการไทย