ผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" จากกองทุนเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" จากกองทุนเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้(15 ก.พ 2566) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคธุรกิจเอกชน ได้ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยสนับสนุนเงินจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังละ 50,000 บาท พร้อมกับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน บริจาคเงินสมทบก่อสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์

โดยครั้งนี้เป็นหลังที่ 364 มอบให้ นายเสาร์ ประยงค์หอม อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากฐานะยากจน ขาดแคลนที่อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นผู้พิการ ปัจจุบันอยู่กินกับนางสาวคำพอง มิตตาศรี ซึ่งเป็นภรรยามีบุตร 2 คน มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท และภรรยาออกหารับจ้างมีรายได้ในแต่ละเดือนประมาณ 2,000 บาท ญาติพี่น้องและชาวบ้านจึงได้บริจาคเงินช่วยเหลือ พร้อมออกแรงช่วยก่อสร้างบ้านจนเสร็จใช้เวลาก่อสร้าง 15 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เงินกองทุน 238 ปี หนุนสร้างบ้านแก่ผู้ยากจน เริ่มต้นหลังละ 50,000 บาท เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ที่ 238 หลัง ตอนนี้ได้สร้างและส่งมอบไปแล้ว 364 หลัง นับว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงตั้งเป้าสร้างบ้านต่อไปอีก 400 หลังคาเรือน

โอกาสนี้ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร อำเภอห้วยทับทัน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมอบเงินและข้าวของเครื่องใช้ เพื่อช่วยบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ดังกล่าว

ขอบคุณ... https://bit.ly/40Y39Eg (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 16/02/2566 เวลา 11:46:23 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" จากกองทุนเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ