พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ “Thailand Open Para Bowling Championship 2022”

พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ “Thailand Open Para Bowling Championship 2022”

Thailand Open Para Bowling Championship 2022 ได้จัดงานพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ รวมทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน , ประเทศไทเป , ประเทศสาธารณรัฐเชค , ประเทศประเทศฮ่องกงประเทศ , ประเทศอินเดีย , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศมาเลเซีย , ประเทศฟิลิปปินส์ , ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ชั้น5 สนามโบว์ลิ่งบูล โอ รีธีม แอนด์โบวล์ สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

โดย นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , Mr. Georqe Tan ประธานสหพันธ์กีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ , คุณปุณณิกา เพ็ญสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการไทย , นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ , ดร. วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาอาเซียน ADSF และ คุณบุญยาม เสาจันทร์ ประธานอนุกรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ร่วมเปิดงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทยได้ลงแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทยพร้อมได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภทความพิการ คือ นักกีฬาพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว นักกีฬาพิการทางสายตา รวมทั้งสิ้น 24 คน

ขอบคุณ... https://bit.ly/3XKjElH

ที่มา: bangkok-today.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ธ.ค.65
วันที่โพสต์: 1/12/2565 เวลา 15:17:27 ดูภาพสไลด์โชว์ พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ “Thailand Open Para Bowling Championship 2022”