เช็คเงินช่วยเหลือคนพิการ คนพิการโดนรถชน เรียกร้องอะไรได้บ้าง

เช็คเงินช่วยเหลือคนพิการ คนพิการโดนรถชน เรียกร้องอะไรได้บ้าง

เช็คเงินคนพิการ คนพิการโดนรถชน เรียกร้องอะไรได้บ้าง โดยรัฐบาลดูแลผู้พิการจากอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนน สามารถยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ เช็คขั้นตอนคนพิการโดนรถชน รับเงินช่วยเหลืออย่างไร

คนพิการโดนรถชน

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้พิการจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา - 29 ธ.ค. 2565 ในวันและเวลาราชการ สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง แขนเทียม ขาเทียม โลหะดามขา รถสามล้อโยก รถเข็นรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้พิการที่จะขอรับอุปกรณ์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน โดยพื้น