โมเดอร์นฟอร์ม ชวนน้องผู้พิการทางสายตาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

โมเดอร์นฟอร์ม ชวนน้องผู้พิการทางสายตาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "Modernform Run for The Blind"

โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นนักวิ่งนำทางจิตอาสา (Guide Runner) พาน้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ สานฝันให้น้องผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง พร้อมมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาและเฟอร์นิเจอร์ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สวนวนธรรม เมื่อวันก่อน

บริษัทมีการกำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดี โดยยึดมั่นในแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน สร้างประโยชน์สู่สังคม อีกทั้งต้องการช่วยผลักดันการเพิ่มกิจกรรมกับกลุ่มคนพิการในสังคม พร้อมยอมรับความสามารถและความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณ... https://www.siamsport.co.th/news/pr/7313/

ที่มา: siamsport.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ย.65
วันที่โพสต์: 23/11/2565 เวลา 10:34:09 ดูภาพสไลด์โชว์ โมเดอร์นฟอร์ม ชวนน้องผู้พิการทางสายตาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ