ข่าวจริง! ก. แรงงาน มีการจ้างงานคนพิการปี 66 เพิ่มขึ้น 20%

ข่าวจริง! ก. แรงงาน มีการจ้างงานคนพิการปี 66 เพิ่มขึ้น 20%

กรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน โดยกำหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2566 ไว้ จำนวน 1,200 คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี 2565 ที่กำหนดไว้ 1,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 20%

วันนี้ (8 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องก. แรงงาน มีการจ้างงานคนพิการปี 66 เพิ่มขึ้น 20% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ประเภท จ้างเหมาบริการ โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน โดยกำหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2566 ไว้ จำนวน 1,200 คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี 2565 ที่กำหนดไว้ 1,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 20%

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร 02 248 4743

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ขอบคุณ... https://mgronline.com/factcheck/detail/9650000075443

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 11/08/2565 เวลา 10:41:43 ดูภาพสไลด์โชว์ ข่าวจริง! ก. แรงงาน มีการจ้างงานคนพิการปี 66 เพิ่มขึ้น 20%