เงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม 2565 เช็กวันโอน ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางตรวจสอบได้ที่นี่

เงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม 2565 เช็กวันโอน ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางตรวจสอบได้ที่นี่

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นี้ จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน 3 กลุ่มหลัก ซึ่งเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็ก ซึ่งเงินผู้สูงอายุ มีเงินเพิ่มเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ คนละ 100-250 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน 2565 นี้ รวมเป็น 700-1,250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุ

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

2.เบี้ยผู้พิการ 800 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท

-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 ของเดือน

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท เหมือนเดิม ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด https://bit.ly/3Q9yTAl

-กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

-กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอบคุณ... https://news.ch7.com/detail/587234

ที่มา: news.ch7.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 9/08/2565 เวลา 11:53:47 ดูภาพสไลด์โชว์ เงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม 2565 เช็กวันโอน ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางตรวจสอบได้ที่นี่