เอเชีย เอรา วัน ร่วมมือพันธมิตร จัดอบรมพนักงานดูแลผู้พิการ

เอเชีย เอรา วัน ร่วมมือพันธมิตร จัดอบรมพนักงานดูแลผู้พิการ

บริษัท เอเชีย เอรา วัน ร่วมมือกับพันธมิตร จัดอบรมพนักงานให้บริการผู้พิการอย่างถูกต้องตามหลักสากล ในสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หรือนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ร่วมมือกับ การรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กรมการขนส่งทางราง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงการอบรมพนักงานเพื่อให้บริการผู้พิการอย่างถูกต้องตามหลักสากลขึ้น เพื่อผลักดันสนับสนุน ให้เกิดความเท่าเทียมกัน แก่ผู้พิการทุกประเภททุกมิติ โดยที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มเติมในทุกสถานีให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้พิการตามข้อเสนอแนะ

ด้านนายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหรือนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวว่า รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีการให้ทางสภาได้เข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมให้เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึกถึงข้อจำกัดในการเดินทางของผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้พิการเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ขอบคุณ... https://www.tnnthailand.com/news/wealth/121425/

ที่มา: tnnthailand.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 9/08/2565 เวลา 11:24:18 ดูภาพสไลด์โชว์ เอเชีย เอรา วัน ร่วมมือพันธมิตร จัดอบรมพนักงานดูแลผู้พิการ