อีก 2 เดือน ราคาสลากดิจิทัล ลดต่ำกว่า 80 บาท

แสดงความคิดเห็น

อีก 2 เดือน ราคาสลากดิจิทัล ลดต่ำกว่า 80 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - คาดว่าไม่เกิน 2 เดือนเราอาจจะได้ซื้อ สลากดิจิทัล ราคาถูกกว่า ฉบับละ 80 บาท ซึ่งอาจจะเป็นบางเลข เนื่องจากขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งปรับปรุงระบบให้มีฟังก์ชัน ลดราคา และฟังก์ชัน สั่งงานด้วยเสียง หวังอำนวยความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งพัฒนาระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัล บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยจะเปิดตัวเลือกเพิ่ม เพื่อให้ขายสามารถลดราคาจำหน่ายลงต่ำกว่า 80 บาท และเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ซื้อ สามารถเลือกซื้อสลากดิจิทัล กับร้านค้าผู้พิการได้ และสามารถควบคุมการทำงานด้วยเสียงได้ อำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้พิการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมคนพิการตาบอด เพื่อพัฒนาแอปฯให้ตอบโจทย์มากที่สุด ส่วนกรณี ผู้ค้าสลากใบ หรือ กลุ่มที่มีแผงค้า รวมทั้งกลุ่มเร่ขาย ขอให้คณะกรรมการทบทวนการขายสลากดิจิทัล ที่ไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด กระทั่งทำให้ผู้ค้ากลุ่มนี้ยอดขายตก ประธานกรรมการสลากฯ ขอให้กลับไปถามตัวเองว่า ขายราคาเท่าไหร่ หากขายในราคา 80 บาท ก็จำหน่ายได้อยู่แล้ว ย้ำว่า ผู้ค้าต้องปรับตัว ยืนยัน จะไม่พิมพ์สลากฯเพิ่ม จากที่มีอยู่ 100 ล้านฉบับ และไม่เพิ่มโควตาให้ผู้ค้าเกิน 5 เล่ม โดยอาชีพผู้ค้าสลากฯเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากการจำหน่ายจะมีรายได้ 9.60 บาทต่อฉบับ ฉะนั้น ในแต่ละคนจะมีรายได้ประมาณ 4,800 บาทต่องวด และในหนึ่งเดือนจะมีรายได้ 9,600 บาท ซึ่งหากฝากจำหน่ายไว้บนสลากดิจิทัล ก็จะมีเวลาไปทำอาชีพอื่น ๆ ได้

ขอบคุณ... https://news.ch7.com/detail/579699

ที่มา: news.ch7.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 1/07/2565 เวลา 13:24:31 ดูภาพสไลด์โชว์ อีก 2 เดือน ราคาสลากดิจิทัล ลดต่ำกว่า 80 บาท

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อีก 2 เดือน ราคาสลากดิจิทัล ลดต่ำกว่า 80 บาท เช้านี้ที่หมอชิต - คาดว่าไม่เกิน 2 เดือนเราอาจจะได้ซื้อ สลากดิจิทัล ราคาถูกกว่า ฉบับละ 80 บาท ซึ่งอาจจะเป็นบางเลข เนื่องจากขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งปรับปรุงระบบให้มีฟังก์ชัน ลดราคา และฟังก์ชัน สั่งงานด้วยเสียง หวังอำนวยความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งพัฒนาระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัล บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยจะเปิดตัวเลือกเพิ่ม เพื่อให้ขายสามารถลดราคาจำหน่ายลงต่ำกว่า 80 บาท และเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ซื้อ สามารถเลือกซื้อสลากดิจิทัล กับร้านค้าผู้พิการได้ และสามารถควบคุมการทำงานด้วยเสียงได้ อำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้พิการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมคนพิการตาบอด เพื่อพัฒนาแอปฯให้ตอบโจทย์มากที่สุด ส่วนกรณี ผู้ค้าสลากใบ หรือ กลุ่มที่มีแผงค้า รวมทั้งกลุ่มเร่ขาย ขอให้คณะกรรมการทบทวนการขายสลากดิจิทัล ที่ไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด กระทั่งทำให้ผู้ค้ากลุ่มนี้ยอดขายตก ประธานกรรมการสลากฯ ขอให้กลับไปถามตัวเองว่า ขายราคาเท่าไหร่ หากขายในราคา 80 บาท ก็จำหน่ายได้อยู่แล้ว ย้ำว่า ผู้ค้าต้องปรับตัว ยืนยัน จะไม่พิมพ์สลากฯเพิ่ม จากที่มีอยู่ 100 ล้านฉบับ และไม่เพิ่มโควตาให้ผู้ค้าเกิน 5 เล่ม โดยอาชีพผู้ค้าสลากฯเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากการจำหน่ายจะมีรายได้ 9.60 บาทต่อฉบับ ฉะนั้น ในแต่ละคนจะมีรายได้ประมาณ 4,800 บาทต่องวด และในหนึ่งเดือนจะมีรายได้ 9,600 บาท ซึ่งหากฝากจำหน่ายไว้บนสลากดิจิทัล ก็จะมีเวลาไปทำอาชีพอื่น ๆ ได้ ขอบคุณ...https://news.ch7.com/detail/579699

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...