“ตัวแทนสตรีพิการ” ยื่นหนังสือ กมธ. แนะ ปรับปรุงกม.ครอบคลุมทุกมิติ

“ตัวแทนสตรีพิการ” ยื่นหนังสือ กมธ. แนะ ปรับปรุงกม.ครอบคลุมทุกมิติ

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 30 มิถุนายน ที่รัฐสภา นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ตัวแทนสตรีผู้พิการ เรื่อง ข้อเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับความรุนแรงของเด็กและผู้หญิงพิการ

โดย น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้หญิง และเด็กพิการ ถูกกระทำความรุนแรง เป็นที่มาของการทำงานวิจัยจนพบว่า ผู้หญิงพิการที่ถูกกระทำความุรนแรงที่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีเพียง 29% ถึงขนาดสิ้นสุดคดีความเพียง 27% ปัญหาเกิดจากกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีรายละเอียดครอบคลุมทุกมิติ ทั้งอุปสรรคทางกาย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ และนโยบาย รวมถึงอุปสรรคด้านทัศนคติ แม้ว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ยกระดับสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากร และถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

น.ส.เสาวลักษณ์ กล่าวต่อว่า จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเพิ่มประเด็นเพศ เพศสภาพ และเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว จัดทำแผนการจัดการความรุนแรง โดยร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึก และการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับความรุนแรงของเด็ก และผู้หญิงพิการ เป็นต้น

ด้าน นางมุกดา กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พูดบ่อยๆ ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งคนเหล่านี้ที่มาร้องเรียนในวันนี้ นายกฯได้เห็นปัญหา ซึ่งในส่วนของกมธ.ฯ ยินดีที่จะช่วยส่งเสริมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ โดยกมธ.เล็งเห็นถึงความสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/politics/news_3427235

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 30/06/2565 เวลา 11:28:48 ดูภาพสไลด์โชว์ “ตัวแทนสตรีพิการ” ยื่นหนังสือ กมธ. แนะ ปรับปรุงกม.ครอบคลุมทุกมิติ