อบจ.นครพนม พัฒนาศักยภาพผู้พิการ สร้างรายได้พึ่งพาตนเอง

อบจ.นครพนม พัฒนาศักยภาพผู้พิการ สร้างรายได้พึ่งพาตนเอง

อบจ.นครพนม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่อาคารแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ นายกอบจ.นครพนม เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง โดยทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด ทำให้บางครั้งมีความละเลยต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเกิดปัญหาผู้ด้อยโอกาสในสังคมตามมา และ อบจ.นครพนม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงได้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสขึ้นมา เพื่อให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมเพิ่มเติมครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาจิตใจให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทในจังหวัดนครพนม และสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ซึ่งภายในกิจกรรมจะเริ่มจากการบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่เข้ารับการอบรม 80 ราย ได้เข้าใจและเข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทำทอฟฟี่ผลไม้กวน ซึ่งในวันนี้เป็นการนำสับปะรดท่าอุเทน ที่เป็นผลไม้พื้นถิ่นได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีคุณสมบัติเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น มาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำ เพราะมองว่า ต่อไปในอนาคตถ้าผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลไม้อื่น ๆ ได้

ขณะเดียวกันก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในจังหวัดด้วย ส่วนหลักสูตรที่ 2 เป็นหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทุกครัวเรือนต้องมีไว้ใช้ในการทำความสะอาดบ้าน ถ้าทุกคนสามารถทำได้ดี มีมาตรฐาน มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1190512/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 28/06/2565 เวลา 10:22:33 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.นครพนม พัฒนาศักยภาพผู้พิการ สร้างรายได้พึ่งพาตนเอง